Verdivurdering av DIN virksomhet | Den Norske Konsulentforening
At en leder vurderer bedriftens verdier

Verdivurdering av DIN virksomhet

Stor nytteverdi for virksomheten

Vet du hva virksomheten du leder og/eller eier er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike vurderinger og måter å drive på fremover fra og med idag? Vil du lære mer om dette konkret opp mot din virksomhet?

Påmelding

Detaljer for kurset

Avtales særskilt
Varighet: 6 timer
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
19 490,-
Faktura
  • En dag du garantert vil ha stor nytte av
  • Vi vurderer din bedrift sammen med deg
  • Lær det grunnleggende omkring faget verdivurderinger

Hva er bedriften DIN verdt? Vet du sånn ca hva virksomheten du leder eller styrer er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike scenarier? Etter vår mening: det å utvikle selskaps-/eierverdier er styret og ledelsens viktigste oppgave! Hvordan skal du fastsette retning hvis du ikke vet hvor du er idag? Det burde være et “must” for et styre å ha et begrep om selskapets verdi, det å målsette en verdi på et punkt frem i tid, og vite hva som skaper og utvider verdien. Dette er en dag du garantert vil ha stor nytte av! 

Kurset/denne praktiske dagen er rettet mot eiere, investorer, M&A medarbeidere, daglig ledere, styremedlemmer og andre ledende ansatte – innen samme bedrift – som er interessert i å bli nærmere kjent med verdivurderinger i praksis for å nyttiggjøre seg dette ved verdiestimering av egen bedrift, men også for å få en bedre forståelse for de mekanismer som påvirker verdier både i egen og andre virksomheter. 

Dette er et helt spesielt kurs og verdivurderingskonsept, satt sammen slik at: 

Vi tar utgangspunkt i vårt 6 timers kurs om verdivurderinger av bedrift, der vi fokuserer på ulike tanker bak verdivurderinger, ulike vurderingskriterier og prinsipper, ulike konkrete vurderingsmodeller og vurderingsalternativer.

Det grunnleggende omkring faget verdivurderinger, faguttrykk, PE verdi, Pari contra overkurs, osv gjennomgås.

Vi bruker 4-5 konkrete cases til å vise hvordan verdier har blitt vurdert i ulike sammenhenger, men: istedet for å bruke et eksternt hovedeksempel, tar vi utgangspunkt i din virksomhet, og sammen vurderer vi verdier

I en slik sammenheng har vi en del forberedende arbeid som må gjøres. Vi må ha oversendt regnskaper og detaljerte utdrag av diverse regnskapskontoer mm. Vi sender deg en komprimert due diligence skjematikk du må bruke noen timer på før kurset – og sende oss i forkant. 

Denne dagen er en kombinasjon av kurs og konsulentarbeid for og sammen med deg, og eventuelt, inntil 4 andre sentrale medarbeidere/styremedlemmer/eiere. Kurspris er oppgitt for 1-5 personer fra samme bedrift. Det vil si at prisen er for f.eks daglig leder og inntil 4 styremedlemmer.

Prisen er kr. 19.490,- eks mva inkludert medlemskap i styreforeningen.no med tilgang til sjekklister, maler, verktøy etc. Dersom du er medlem av styreforeningen.no eller konsulentforeningen.no er prisen på kurs og verdivurderingsdagen kr. 17.050,- eks mva.

Andre kurs:

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset.

Kontakt oss
Individuell kursdag

Alle våre kurs kan leveres som individuell kursdag. Da er det kun du og kursholder som deltar. Her får du spesialundervisning etter eget behov med et pristillegg på 3000,-

Kontakt oss
Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere helgesamlinger for din bedrift.

Kontakt oss