Vedtekter, aksjonær og partneravtaler | Den Norske Konsulentforening
Det kan være avgjørende for virksomhetens fremtid at vedtektene er gjennomtenkte og velskrevet

Vedtekter, aksjonær og partneravtaler

Forankring av interesser

Kurset handler om rolleavklaring for eier, deltaker, styremedlem og ansatt. Vi går gjennom hvilke forpliktelser og rettigheter eier og deltaker har i de ulike virksomhetene og selskapsformene.

Påmelding

Detaljer for kurset

Ulike steder, se kursplan – klikk her
Varighet: 6 timer
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
7 950,-
Faktura
 • For eiere, medeiere og partnere/deltakere
 • Få en komplett oversikt over rollene og deres ansvarsområder
 • Grundig innføring i avtaler
 • Veldig nyttig kurs for alle med egen virksomhet eller eierskap

Kurset retter seg direkte mot eiere, medeiere og partnere/deltakere i ulike virksomheter og selskapsformer.

Kursdagen retter seg mot eiere, stiftere, styremedlemmer og andre med interesse for vedtektenes mulige omfattende og grunnleggende funksjon i forhold til å legge de avgjørende føringer for selskapet.

Det er utrolig mange selskaper som registreres med noen standard «nedlastede» vedtekter. Hva bør vedtekter inneholde? Hva kan, og bør, man ta med i vedtekter og aksjonæravtaler?  

Du vil få praktiske dokumentmaler, sjekklister for gjennomgang og etablering av vedtekter og sjekklister for gjennomgang og etablering av aksjonæravtale.

Du vil lære om:

 • Vedtekter, aksjonæravtaler og partneravtaler
 • Eier/deltaker/partner/deleier med ulike eierandeler 
 • Hva bør tas hensyn til hvor og hvorfor – hovedtrekk
 • Hva kan reguleres i selskapets vedtekter
 • Lovmessige minimumskrav til vedtekter/deltakeravtaler
 • Hva kan ikke fritt avtales og hvorfor det ikke er mulig 
 • Hva bør/bør ikke legges i offentlige tilgjengelige vedtekter
 • Når bør forhold heller formaliseres i aksjonæravtaler
 • Hvem har hvilken rolle og hvilke rolle ønsker de enkelte å ha
 • Styremedlem/styreleder/nestleder/observatør
 • Sammensetning av styre og begrensninger i styrets rolle
 • Styrehonorar, styrevalg og interessehensyn
 • Daglig leder eller ledende ansatt rolle ut over eierskap
 • Representasjon, signaturrett og andre viktige rettigheter
 • Forkjøpsrett til aksjer/andeler og modeller for overtakelse
 • Aksjeklasser og begrensninger ofr stemmerett
 • Andre styrende og vesentlige dokumenter
 • Uklarheter, uenighet og konflikter
 • Exit løsninger når eieravtalens intensjoner svikter

Veien din videre

Vi har mange tilpassede kurs for deg som er leder. Disse kursene passer utmerket for deg som er erfaren leder og er ny som leder.

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset.

Kontakt oss
Individuell kursdag

Alle våre kurs kan leveres som individuell kursdag. Da er det kun du og kursholder som deltar. Her får du spesialundervisning etter eget behov med et pristillegg på 3000,-

Kontakt oss
Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere helgesamlinger for din bedrift.

Kontakt oss