Regnskapsanalyse og nøkkeltall | Den Norske Konsulentforening
Styremedlem eller eier gjør en grundig gjennomgang av selskapets regnskap

Regnskapsanalyse og nøkkeltall

Vurdering av regnskapstall

Kurset har fokus på nøkkeltall ved å analyserer regnskapet i et selskap og sammen stille de viktige spørsmålene til resultat og balanse. Ved å gå i dybden vil du få en grundig innføring i definisjonene og lære om de viktige nøkkeltallene.

Påmelding

Detaljer for kurset

Ulike steder, se kursplan – klikk her
Varighet: 6 timer
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,-
Faktura
 • Nå kan du endelig gjøre en gjennomgang av regnskapet
 • Få en grunnleggende innføring i nøkkeltall
 • Lær om mange ulike nøkkeltall og hvordan disse kan brukes
 • Kunnskap alle styremedlemmer bør ha

I de fleste styrerom er gjennomgang av regnskapet fokus på nøkkeltall og avvik mellom faktiske regnskapsmessige nøkkeltall og de ønskede størrelser på nøkkeltall som selskapet styrer etter. Forståelse for nøkkeltall og fokus på nøkkeltall i styrerommet, og blant styremedlemmer, kan effektivisere styrets gjennomgang av det regnskapsmessige status og utvikling.

Dette kurset retter seg mot deg som er styremedlem daglig leder eller medarbeider som ønsker mer kunnskap for å analysere regnskap. Du vil lære deg å sette deg inn i de mest anvendte nøkkeltall, hvordan du beregner disse og hvilke informasjon de ulike nøkkeltallene gir. Du vil få ulike eksempler på hvordan styring av nøkkeltall kan gi rask og tett hands-on for virksomheten.

Lær deg om avkastningsprosent og hvordan du kan regne det ut. Lær deg om EBIT/EBITA og hvordan du finner disse for en gitt periode. Lær deg om egenkapital avkastninger og totalkapital avkastning, og om hva som forventes og hvordan. Lær deg om soliditet og om hvordan du analyserer for finne dagens status og hvilke soliditetsgrad du faktisk styrer etter.

Vil vil gjennom føre en gruppeoppgave der vi analyserer regnskapet til et kjent norsk selskap anonymt. Sammen stiller vi de viktige spørsmålene til resultat og balanse, beregner nøkkeltall, finner problemområdene, skjulte verdiposter og avdekker symptomer for krise.

Dette kurset er en naturlig videreutvikling av kompetanse for deg som har tatt kurset Regnskapsforståelse i praksis.

Du vil lære om:

 • Regnskap som styringsverktøy
 • Analysering av regnskapstall i ulike sammenhenger
 • Hvem som skal gjøre analyser og med hvilket formålEieranalyse
 • Analyse ved forberedelse for salg
 • Kjøperanalyse
 • Sjekkliste ved regnskapsanalyse
 • Nøkkeltall
 • De viktigste og mest benyttede nøkkeltall
 • Avklaring og definisjoner av nøkkeltall
 • Avkastning nøkkeltall, rentabilitet nøkkeltall og nøkkeltall for avanse
 • Likviditets nøkkeltall, soliditets nøkkeltall og cash flow nøkkeltall
 • Egenkapital, fremmedkapital, behov ved totalkapital og beregninger av nøkkeltall
 • Gjennomstrømning av varelager, gjennomsnittlig kredit og debet tall for kunder og leverandører
 • EBIT, EBITA, PE og andre sentrale utfyllende forklaringer av begrep
 • Nøkkeltall som ikke er økonomiske som kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet osv
 • Hvordan beregne nøkkeltall og finne frem til disse
 • Tommelfingerregler om størrelser for nøkkeltall

Veien din videre

Vi har mange tilpassede for deg som jobber som ønsker mer kunnskap om bedriftens økonomiske suksess. Disse kursene passer utmerket for ledere på alle nivåer.

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset.

Kontakt oss
Individuell kursdag

Alle våre kurs kan leveres som individuell kursdag. Da er det kun du og kursholder som deltar. Her får du spesialundervisning etter eget behov med et pristillegg på 3000,-

Kontakt oss
Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere helgesamlinger for din bedrift.

Kontakt oss