Medlemskap | Den Norske Konsulentforening

Vi vil bidra til å profesjonalisere
og utvikle deg og din virksomhet

Medlemskap

i Den Norske Konsulentforening

Vi er partipolitisk uavhengig og har som hovedformål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for personer og virksomheter som utøver konsulentmessig bistand. Foreningens formål er videre å yte assistanse til medlemmene gjennom nettverkssamlinger, kurs og seminarer, herunder utvikle og forvalte foreningens nettportal med verktøy og hjelpemidler for konsulenter. Foreningen skal bidra til nettverksbygging og relasjonsbygging medlemmene imellom og gjennom sitt totaltilbud med tilhørende markeds- og media kommunikasjon skape merverdi for medlemmene.

Hva innebærer medlemskapet?

Medlemskap i Den norske konsulentforening koster kr. 595,- eks mva pr måned. Medlemskapet inkluderer faglige nettverkssamlinger og 2 emneseminarer hvert år.

Vår medlemspris er per virksomhet; så jo flere medarbeidere dere er – jo mer får dere igjen for medlemskapsprisen!

PORTAL MED HJELPEMIDLER OG MALDOKUMENTER
Det kan ta årevis å bygge opp gode rutiner og arbeidsformer fra bunnen av for deg selv eller din konsulentvirksomhet. Som medlem får du fri tilgang til en rekke hjelpemidler. Og vår portal bygges ut løpende fremover. Vi kan videre skreddersy systematikk og maldokumenter for deg, herunder kombinert med kvalitetssikring gjennom vår juridiske veiledning.

 • Dokumentbaser
 • Avtalemaler
 • Sjekklister
 • Tilbudsmaler
 • Analyseverktøy

Som medlem vil du også motta månedlige nyhetsbrev med tips, råd, faglige artikler.
Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.

NETTVERK OG SUPPORT – nettverkssamlinger og fellesskap
Selv om du driver for deg selv eller om du har ansatte så er du ikke alene. Konsulentforeningen tilbyr et fellesskap med tilgang til et nettverk av personer i lignende situasjoner og erfaringer, og med deres egne nettverk, samarbeidsbehov og kompetanse som kan utfylle dine leveranser.
Vi arrangerer 4 – 6 nettverkssamlinger gjennom året der du kan utvide kunde- eller samarbeidsrelasjoner. Se også info om; praktiske Casekvelder.
Vi har egen praktisk supporttjeneste der du kan diskutere dine utfordringer med andre erfarne konsulenter.
Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.
OPPDRAGSFORMIDLING – din salgs - og markedsavdeling
For alle våre medlemmer kan vi bidra med oppdragsformidling for deg og din bedrift. Vi har tjenester der vi kan fungere som din markedskanal og salgsavdeling. Det forutsetter en inngående avklaringsanalyse med deg hvor vi stiller noen etterfølgende kvalitative krav. Vi forutsetter at det benyttes en evalueringsmetodikk der kundene bekrefter at det er god kvalitet på dine leveranser. Vi har flere mulige løsninger for hjelp og assistanse vi kan diskutere med deg.
Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.
OPPDRAG SAMMEN MED ANDRE – MEDARBEIDERBASER
Vi arbeider med å skape kontakt mellom våre medlemmer når det er behov for samarbeid om leveranser. Vi får henvendelser om større oppdrag og det gjør sannsynligvis du også. Det utlyses større oppdrag som ekskluderer mindre aktører eller som krever at flere går sammen om oppdragsleveranse. Store oppdrag er ofte langvarige oppdrag som kan trygge og sikre din virksomhet. Konsulentforeningen fungerer som en koordinerende aktør ved større oppdrag som skaper kontakt og har i mange sammenhenger aktuelle medarbeiderbaser, rammeverk og aktuell ledelse for omfattende leveranser.
Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.
MERSALGSLØSNINGER - OG PRODUKTER FOR DIN BEDRIFT
Som medlem hos oss kan du og din bedrift operere med en større tyngde og med flere produkter. Vi har kurskonsepter, tjenesteområder og nettverk som er tilgjengelig for deg fra første dag. Vi har spesialisert oss på å konseptualisere og produktifisere kompetanse til konkrete tjenesteelementer som seminarer, kurs og nettbaserte leveranseformer.
Vi har en modell som gjør at du kan forhandle en rekke mersalgskonsepter, kurspakker og løsninger som gir din bedrift et helt annet utgangspunkt.
Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.
REKLAME, NETTSIDER og SOSIALE MEDIER assistanse
Vi kan gi deg den hjelp, og de fleste løsninger du trenger, for å profilere din virksomhet på nett via hjemmesider, Facebook, LinkedIn, Instagram etc. Mange bruker mye tid og ressurser på å bygge seg opp innhold til disse plattformene og å oppdatere eksisterende innhold i tillegg til å annonsere for å fremme sitt budskap. Kan du dette? Er det økonomisk og praktisk riktig at du holder i alt dette selv? Hjelp med nettsider og sosiale medier, logo, visittkort, brosjyrer, produktark, pdf reklame og ny grafisk profil kan du også få her hos oss – til meget gode medlemspriser!
Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.
ADMINISTRATIV ASSISTANSE – din backoffice partner
Det kan være krevende å få til gode administrative rutiner når man parallelt skal levere timer og tjenester. «Skomaker bli ved din lest» er et gammelt godt uttrykk. Fokuser på å gjøre det du er god på! Konsulentforeningen hjelper deg med det administrative arbeidet til hyggelige medlemspriser og medlemsløsninger:

 • Backoffice
 • Sekretærfunksjoner
 • Møtebooking
 • Standard oppgaver
 • Arbeidsfilarkivering
 • Formaliafunksjoner
 • Tilbudsutarbeidelse
 • Kalkuleringer

Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.

KURS – SEMINARER – KOMPETANSEPROGRAM - CASES
Kompetanse er helt sentralt hos oss i Konsulentforeningen:

  • Kurs
  • Seminarer
  • Kompetansehevende program
  • Sertifiseringer
  • Praktiske casesamlinger

 

  • Som medlem får du rabattert standard medlemspriser på våre kurs, eksklusive tilbud på seminarer og sertifiseringer og i tillegg tilgang til praktiske casekvelder sammen med andre konsulenter.

 

  • En helt annen sak er at i mange tilfeller kan vi tilby å forhandle dine kurs for deg. Vi kan hjelpe deg med å omforme din kunnskap til kurs og markedsføre, arrangere og administrere det hele for deg. Vi bygger ut din virksomhet og gir deg en helt ny plattform med tilgang til kunder og muligheten til dialog. Du kan også forhandle hele vårt kursspekter.


Kontakt oss

  for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.
HJELP TIL ETABLERING AV EGEN BEDRIFT
For deg som skal etablere egen virksomhet kan vi hjelpe deg kostnadsfritt med hele stiftelsesprosessen for ditt eget AS. Vi hjelper deg med stiftelsesdokumentet og vedtekter samt med den praktiske prosessen. Vi vet hvilke formuleringer og forhold som er viktig å ta hensyn til for deg som vil etablere deg. Om det er ønskelig kan vi sette sammen de fleste sider av infrastrukturen du vil trenge for drift, markedsføring, administrasjon og regnskap.
Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.
REGNSKAPSTJENESTER og ØKONOMISTYRING
I dag kan regnskapstjenester organiseres på flere måter. Vårt utgangspunkt er å levere løsninger der vi finner den fornuftige balansen mellom hva du selv kan og vil gjøre – og hvilke deler av regnskapet du trenger hjelp til. Dette er også bestemmende for hvilke regnskapssystem du bør velge. Det er mange fordeler ved å benytte seg av autoriserte regnskapsførere som vi samarbeider med:

 • Trygghet og kompetanse når spørsmålene fra skattekontor og andre kommer
 • Hjelp når moms, offentlige avgifter og lønn mm skal avstemmes og innberettes
 • Hjelp når rapporter og innsendelser skal gjennomføres

Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.

JURIDISK VEILEDNING OG ASSISTANSE
De aller fleste virksomheter får behov for ulik juridisk hjelp og veiledning. Det kan være for å sikre riktighet og kvalitet på en avtale med kunder, samarbeidspartnere, ansatte eller medeiere. Det kan være for å håndtere en oppstått konflikt eller for å sikre at nettopp den type konflikt ikke oppstår. Det juridiske er ofte en del av mange områder innen en bedrifts liv – ofte flere enn man tenker på i forkant av situasjoner. Vi er klar over dette og kan derfor tilby hjelp og assistanse gjennom våre tilknyttede juridiske rådgivere og advokater for våre medlemmer.
Kontakt oss for å diskutere dine behov og våre løsninger eller gå direkte til innmeldingsskjemaet under.