Kurs i grunnleggende styrearbeid for alle styremedlemmer
Styrets arbeid må planlegges og utøves på en ansvarlig måte. Kurset lærer deg grunnleggende styrearbeid.

Den Norske Konsulentforening – konsulentforeningen.no
Vi er en samarbeidsforening for konsultativ virksomhet. Vi utvikler, forvalter og leverer kurs, tjenester og kompetanseprogram av høy kvalitet til bedriftsmarkedet og offentlig sektor.
Se våre kurs

Kurs for mange styremedlemmer som lærer for å bli autoriserte styremedlemmer
Med vårt autorisasjonsprogram for styremedlemmer delt inn i moduler kan du skreddersy din egen kurspakke basert på den kunnskapen du har behov for.

Behov for kompetanse i virksomheten
Den Norske Konsulentforening har som mål å tilby et bredt spekter av faglige solide kurs rettet mot medarbeidere på mange nivåer i norske virksomheter. Her kan alle og enhver bestille kurs, seminarer, bedriftsintern opplæring mm – uten å inneha noe medlemskap.
KonsulentvirksomhetAdministrasjon og ledelseHR og personalHMS & kvalitetSalg & markedIT & sosiale medierØkonomi & regnskapInnkjøp & logistikkJuridiske emnerStyrearbeid

En lederbør ha god trening i konflikthåndtering
En vanskelig samtale kan være en samtale du gruer deg for å ta med bakgrunn i at du vet det vil komme følelsesmessige reaksjoner fra den du snakker med. Vårt kurs lærer deg å håndtere slike samtaler med personalet.

Medlemskap for deg som konsulent
Vi tilbyr selvstendige etablerte konsulenter, personer som vil starte som konsulent og konsulentvirksomheter i smb markedet et medlemskap i en forening med klare elementer av delingsøkonomi.
Vi har et bredt sett av administrative løsninger, mulighet for kursproduksjon og kursleveranser og felles salgs- og markedsføringsfunksjoner. Kort fortalt så kan du gjennom et medlemskap i Konsulentforeningen la oss ta hånd om det meste av administrasjon, regnskap, markedsføring, sosiale medier, nettsider og salg av kurs for deg. Du jobber med ditt fagområde – vi kan bistå på de øvrige områdene. Som nyetablert kan vi gi deg all den infrastruktur du har behov for, samt et solid nettverk å arbeide sammen med.
Les mer om medlemskap

Vi samarbeider med våre medlemmer
Vi hjelper deg med å utvikle og drifte din konsulentvirksomhet
Våre kurs holder deg faglig oppdatert og sertifisert
Vi hjelper med å konseptualisere og markedsføre din kunnskap

En del av vårt hovedformål er å bidra til å konseptualisere kurs og kompetanseprogrammer sammen med våre medlemmer og å tilby praktiske opplærings- og utdanningsløsninger utad mot aktuelle markeder. Du, som kunde av våre kurs, vil finne et raskt økende antall kurs, sertifiseringer, videreutdannings- og opplæringstilbud her på våre nettsider. Videre har vi meget gode løsninger og «infrastruktur» for deg som er, eller er i ferd med å gå ut i, konsulentroller. Vi kan bidra til å utforme, omforme, markedsføre og administrere din kompetanse tilpasset ulike kursløsninger og plattformer.

Les våre vedtekter her