Digital strategi i styrerommet

Digitaliseringen skyter fart, og den raske utviklingen i våre omgivelser vil endre tradisjonelle virksomheter slik vi kjenner dem. Men enda viktigere, den vil skape et mulighetsrom for nye produkter, nye forretningsmodeller og nye måter å jobbe på. Hvordan tar vi denne utfordringen inn i styrerommet, og sikrer at styret ivaretar sitt ansvar for at virksomheten har en tydelig strategi?

Nyere trendanalyser viser at virksomheter som satser på digital kompetanse i styrene i snitt er 26% mer lønnsomme. Samtidig er digitaliseringen fremmedgjørende, med mange nye begreper som utfordrer den tradisjonelle 5-års strategiplanen. Det blir stadig vanskeligere å se langt fram slik at virksomhetens formål («purpose») , retning mot et tydelig fremtidsbilde og kortsiktige mål, blir minst like viktig som langsiktige, strategiske mål. Dette krever at styret i sitt arbeid med digitalisering og strategi må evne å være tettere på utviklingen og justere strategien løpende etter behov. Endrer omgivelsene seg raskere enn virksomheten, har man virkelig en utfordring. 

Hva er digitalisering egentlig? 

Digitalisering er en generell betegnelse på hvordan digital teknologi påvirker – både mennesker, virksomheter og samfunnet – med mange fremmedgjørende begreper. Helt forenklet kan digitalisering forklares som å utnytte digital teknologi til NYE MÅTER å jobbe på som skaper effektivisering og optimalisering, og NYE TING man kan levere for å løse et konkret kundeproblem. Ny måter å jobbe på dreier seg om operasjonell forbedring, mens nye ting man kan levere dreier seg om digital forretningsutvikling hvor man utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Alt dreier som å gjøre det lettere, raskere og bedre for kunden.  

Hva betyr eksponentiell utvikling? 

Digitalisering drives av teknologiutviklingen som er eksponentiell. Mange har gjennom årene satt spørsmålstegn om denne utviklingen vil fortsette, men i over 50 år har Moores lov vist seg å være gyldig: Datakraften dobles hvert annet år. Det har ført til at den datakraften som kostet 1000 kroner for 20 år siden, i dag koster mindre en 0,01 kroner. Det samme gjelder for datalagring og for båndbredde, og de fleste er enige om at utviklingen fortsetter. Dette gir nå opphav til en rekke nye, muliggjørende teknologier som for eksempel kunstig intelligens, blockchain, internet of things, utvidet virkelighet, big data…, og en rekke nye er også på trappene.  Ingen virksomheter kan ignorere påvirkningen disse digitale teknologiene vil ha. Men kraften i eksponentiell utvikling er ikke lett å ta inn for oss mennesker som er vant til å tenke lineært og sette mål basert på historisk utvikling. Går man 30 skritt, kommer man 30 meter. Går man 20 eksponentielle skritt, kommer man over 25 ganger rundt jorden. Går man ett til, kommer man over 50 ganger rundt jorden…  

Når kommer det og hvor treffer det? 

Eksperter mener at så mye som halvparten av alle jobber kan erstattes av digital teknologi og automatisering i løpet 10-20 år. Digitaliseringens påvirkning på en bransje har vist seg å følge en S-kurve, hvor noen bransjer ligger foran andre i modenhet og påvirkning. Tidlig på S-kurven er utviklingen svakt stigende med lav modenhet og påvirkning, men hvor man etterhvert går inn i sterke og transformative endringer slik som bank og finans nå opplever. Tidligere DNB-sjef Rune Bjerke som så dette komme, uttalte at «digitalisering og ny teknologi kan føre til at antall ansatte i banken halveres i løpet av kort tid» og at «nøkkelen er å ligge i forkant av endringene». Mediebransjen ligger foran på S-kurven og har allerede opplevd mye av disse transformative endringene. 

Hva betyr det for virksomheten? 

Først og fremst betyr det endring. Digitalisering er ikke IT, det er kjernevirksomhet, kultur og kompetanse – ny kompetanse og villighet til å eksperimentere og samarbeide. Digitaliseringen åpner verdikjedene slik vi kjenner dem, maktbalansen i verdikjedene vil endres og helt nye aktører vil komme inn fra utsiden. Det er ikke noe du kan organisere deg bort fra, men krever mobilisering, retning og evne til å endre raskt og kraftfullt. Det åpnes et hav av muligheter, og det er ikke en vind som blåser ut. Den vil tilta i styrke. Få opp seilene, sett nye seil og naviger i ukjent farvann.  Styremedlemmer må forstå hva digitalisering er og betyr for å kunne angi retning og sette premisser. Man må rett og slett ta et grunnkurs for å kunne navigere, akkurat som når man tok førerkort for å kjøre bil. 

Styrets utfordringer

Har ditt styre og ledere den nødvendige kompetansen i digitalisering til å sikre strategisk utvikling og endring av virksomheten?  

Bli med på vårt kurs  «Digital strategi i styrerommet» hvor du kan lære om hva digitalisering i realiteten betyr for din virksomhet og få konkretisert hva man kan gjøre for å utnytte de mulighetene som digitaliseringen gir. 

Ledere trenger å lære seg om digital strategi
Leder av virksomheten

Endringsmotstand – din venn eller fiende?

At verden utvikler seg i et stadig raskere tempo, og at det av den grunn er behov for endringer, er det generell enighet om. Men enighet om hva som bør endres når, hvordan i og ikke minst hvor dette skal skje i organisasjonen er vanskelig å oppnå. Derfor blir endringsprosesser krevende.

Et styre som aktivt diskuterer løsninger for virksomheten B2B salg

Hva kreves for å lykkes med B2B-salg i 2025?

Kunden er nesten like godt informert som du om hva du tilbyr. Den nye generasjon kunder stiller helt nye krav til kommunikasjonen. Den kanskje største utfordringen er att kunden ikke behøver selgeren.

Bedriftens nøkkeltall er knyttet til B2B-salg

Skaper salgsapparatet verdi for kunden?

Produktfokusert salg er for lengst passé, løsningssalg er i ferd med å dø ut og web-basert salg øker i stadig i omfang – også på bedriftsvaremarkedet (B2B / business2business).

Er tradisjonell møtebooking fortsatt relevant i dag?

Dette er et spørsmål mange innen salg stiller seg. Med alle muligheter for kommunikasjon vår digitale samtid åpner opp for, kan man lett få for seg at den tradisjonelle møtebookingen, eller «cold calling», er noe som hører fortiden til.

Et team som jobber godt sammen

Team- og medarbeiderutvikling

Arbeide i team med spesielle oppgaver er hverdagen for de aller fleste. Noen team oppleves som meget energigivende, andre som energitappende. Noen får til mye og andre kommer seg så å si ikke av flekken.