Styrearbeid | Den Norske Konsulentforening

Styrearbeid

I enkeltselskaper og konserner sitter det styremedlemmer med forskjellig kompetanse og bakgrunn, uavhengig av om de er ordinære eller ansatt valgte styremedlemmer, styreleder, observatør, varamedlem eller daglig leder med møterett og -plikt i styrer. Felles for de alle er ansvaret og oppgavene som et styreverv medfører. For å sikre at styrearbeidet blir utført forsvarlig tilbyr vi er rekke kurs som er tilpasset de ulike oppgavene og rollene i styret.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Styrearbeid

Han er valgt av de ansatte for representere de ansatte i styret som styremedlem

Ansattvalgt styremedlem

Forvalte eierenes interesser

Kurset er for styremedlemmer som er ansatt og valgt av de ansatte. Vi gir deg en grundig innføring i rollen som styremedlem og har et spesielt fokus på bestemte utfordringer du kan møte i rollen. Du vil lære om valgprosessen, dine rettigheter som styremedlem, taushetsplikt og alle de andre emnene som vervet ditt innebærer.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Opplæring i styrearbeid på kurs

Autorisasjonsprogrammet 2-dagersprogram

2 intensive ukedager

To intensive og utviklende dager hvor du får en grundig opplæring i styrearbeid. For optimal læring har vi satt sammen varierte forelesninger, kombinert med oppgaver og individuelle utfordringer.

22 900,-
Les mer Påmelding
Opplæring av styrearbeid

Autorisasjonsprogrammet Modulprogram

Ett og ett kurs når det passer deg

Med denne ordningen kan du velge kurssammensetting og progresjon som passer for deg. Velg blandt flere ulike grunn- og spesialkurs. Her bygger du på med «ett og ett» kurs på valgfrie steder og i et tempo som passer for deg.

21 900,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Kursdeltakere lærer om styrearbeid

Autorisasjonsprogrammet Weekendprogram

Fra fredag ettermiddag til søndag

Intensiv helg med grundig forankring innen styrearbeid. Kombinasjon av komprimerte forelesninger, oppsummerende tester, praktiske cases, styre-quiz, dialog og erfaringsutveksling.

21 900,-
Les mer Påmelding
Møte med styret for å snakke om selskapsledelse og eierstyring

Corporate governance

Eierstyring og selskapsledelse

Corporate governance dreier seg om eierstyring og selskapsledelse. Med støtte i den norske anbefalingen (NUES) skal børsnoterte selskaper, og andre selskaper som anbefalingen passer for, ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rollefordelinger. Med dette kurset vil vi gi deg en systematisk gjennomgang av emnet.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Daglig leder setter sammen rapporten som skal leveres til styret for virksomheten

Daglig leder og styret

Om ansvaret til daglig leder

Dette er et kurs for daglige ledere, men er nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Noen av hovedpunktene vil være daglig leders rapporteringsplikt til styret og hvilke rettigheter og oppgaver daglig leder har i styret. I dette kurset vil vi oppfordre til dialog og diskusjoner blant deltakere.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Daglig leder i bedriften setter sammen en rapport som skal leveres til styret i virksomheten

Daglig leders rapport til styret

Samspill med styret

Dette er et kurs for deg som ønsker konkret kunnskap om hva aksjelovens ”daglig leders rapportering” omfatter og hvordan dette kan organiseres i praksis. Kurset gir en grundig gjennomgang av utforming og hvilke viktige områder rapporten bør omfatte. Vi viser deg eksempler på rapportering fra ulike selskap.

Varighet: 3 timer
3 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledere trenger å lære seg om digital strategi

Digital strategi i styrerommet

Endringene skjer nå!

Kurset gir en innføring i digitalisering og hvordan digitalisering påvirker og kan utnyttes til å skape økt vekst og innovasjon. Deltagerne får en innføring i et rammeverk for utvikling av en fokusert digital strategi tilpasset virksomheten.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen foretar due diligence for å avdekke eventuelle de ulike sidene ved bedriften de skal kjøpe eller selge

Due diligence prosesser i praksis

En gjennomgang av virksomheten

Dette er et intensivt kurs der vi går grundig gjennom due diligence prosessen fra start til slutt. Kurset tar for seg de viktige hovedområdene og mulighetene ved due diligence prosesser inkludert de utfordringene og risikoene du bør være oppmerksom på. Vi redegjør også for ulike sider av due diligence prosesser ved oppkjøp og salg av bedrift.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Det er en rekke krav og regler som følger med når man gjør en emisjon

Emisjon og investorpresentasjon

Ny kapital og nye eiere

Kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon der det utstedes nye aksjer i selskapet og andre grunner til økt kapital. Kurset tar for seg tegningsinnbydelser, oversikten over informasjonen knyttet til verdipapirer, og hvilke krav som settes til disse. Du vil også lære om hvordan du kan presentere prosjekter for investorer.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Flere ansatte som gjør noe hyggelig sammen på jobb

Kulturbygging i bedriften

Kreativitet og trivsel gir bedre resultater

God kultur med en høy grad av trivsel er svært viktig for effektivitet, sykefravær og presisjon, men i like stor grad for å skape produktene og tjenestene som skal være bedriftens DNA i årene som kommer.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Fremstillingen av din bedrift i media er avgjørende for virksomhetens suksess

Mediehåndtering for styret

Hvordan kommunisere med media

Kurset gir deg konkrete råd om hvordan du skal takle ulike situasjoner og lærer deg å bevare kontrollen. Gjennom praktisk arbeid med oppgaver bevisstgjør vi våre reaksjoner og vårt eget kroppsspråk i pressede situasjoner. Du vil lære mestringsteknikkene som gir en god forutsetning for en solid kontroll når situasjoner oppstår.

Varighet: 6 timer
6 490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Deltakere i møtet syns presentasjonen er spennende og intressant

Presentasjonsteknikk, møteledelse og møtestruktur

Kurset er et praktisk orientert kurs, som gjennom øvelser og oppgaver tar sikte på å gjøre deltakerne godt kjent med hva som skal til for å skape og gjennomføre gode presentasjoner. Kurset fokuserer i tillegg på de drivende fakturer for god møteledelse og god møtestruktur.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Styremedlemmer som tar styrevervet på alvor og utfører et profesjonelt og forsvarlig styrearbeid

Profesjonelt styrearbeid

Ta vervet på alvor

Dette kurset er kun tilgjengelig for medlemmer. Dagen er kun for deg og kursholder hvor du får muligheten til å melde inn spesielle emner på forhånd. Du kan lukke døren og få en intensiv gjennomgang av alle vesentlige sider ved styrearbeid. Dette er en unik kurs med maks utbytte for deg.

Varighet: 5 timer
8 950,-
Kun for medlemmer
Les mer Påmelding
Styremøtet avholdes med styremedlemmer av styret i datterselskapet

Styrearbeid i datterselskaper i konsern

Ansvarsfordelingen

Styrearbeid i både mor– og datterselskaper i konsern kan føre til spesielle utfordringer i forhold til oppgaver og ansvar. Med dette kurset vil du bli bedre kjent med aksjelovene og formelle forhold. Du vil vil få muligheten til å få en økt profesjonell kompetanse innenfor styrearbeid og en større kunnskap om ansvar og risiko.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ethvert styre bør ha en styreinstruks og fastsatte retningslinjer for hvordan styrets arbeid skal utføres i virksomheten

Styreinstruks og retningslinjer for styrearbeid

Strukturering av styrearbeidet

Ethvert styre bør ha en styreinstruks eller grunnleggende retningslinjer for styrearbeidet i den enkelte virksomhet. En styreinstruks angir hvordan styrearbeidet skal organiseres og foregå. I dette kurset vil du få avklaringer rundt hva som er styresaker i din virksomhet og hva som ligger direkte under administrasjonen og daglig leder.

Varighet: 3 timer
3 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
En konsulent for styret skal holde orden som oppgaver og ansvar for å kunne gjøre et godt styrearbeid

Styrekonsulent Akademiet 1.del

Fokus på din rolle som konsulent

Kurset er spesielt utviklet for deg som ønsker å bygge opp din kompetanse omkring fremtidige styreverv og oppdrag som konsulent. Du vil lære hvordan du tilnærmer deg rollen som konsulent i sammenheng med styrearbeid og vil få jobbe med caser slik at du er godt forberedt til rollen.

Varighet: 6 timer
16 950,- (del 1 & del 2)
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
En konsulent for styret skal holde orden som oppgaver og ansvar for å kunne gjøre et godt styrearbeid

Styrekonsulent Akademiet 2.del

Casedag som styrekonsulent

Denne dagen vil du lære mer om hvordan du tilnærmer deg rollen som konsulent i sammenheng med styrearbeid ved å jobbe med caser slik at du er godt forberedt til rollen.

Varighet: 6 timer
16 950,- (del 1 & del 2)
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Leder for styret har mange oppgaver og retningslinjer som må følges opp

Styreleder og styreledelse

Styreleders oppgaver

Kurset er for deg som har en funksjon som styrets leder eller som skal inn i en rolle som styreleder. Lederen for styret har noen særoppgaver i forhold til resten av styret. Det er styreleders hovedansvar at styret fungerer og at lover og regler følges. Dette krever både kompetanse og innsikt – og ikke minst tid.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Sekretæren for styret har blant annet i å oppgave å notere alt som blir bestemt i styremøtene

Styresekretæren

Styrets saksgang og dokumentasjon

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om de reglene som er vesentlige for styrets funksjon. Du vil også få innføring i styrets arbeid og saksbehandling. Kurset legger vesentlig vekt på de formelle forhold som er knyttet til styrets arbeid som innkallinger, dokumentasjon og ikke minst protokoll reglene i praksis.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Det kan være avgjørende for virksomhetens fremtid at vedtektene er gjennomtenkte og velskrevet

Vedtekter, aksjonær og partneravtaler

Forankring av interesser

Dette er et kurs som retter seg direkte mot eiere, medeiere og partnere/deltakere i ulike virksomheter og selskapsformer. Kurset handler om rolleavklaring for eier, deltaker, styremedlem og ansatt. Videre går vi gjennom hvilke forpliktelser og rettigheter eier og deltaker har i de ulike virksomhetene og selskapsformene.

Varighet: 6 timer
7 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
At en leder vurderer bedriftens verdier

Verdivurdering av DIN virksomhet

Stor nytteverdi for virksomheten

Vet du hva virksomheten du leder, styrer og/eller eier er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike vurderinger og måter å drive på fremover fra og med idag? Vil du lære mer om dette konkret opp mot din virksomhet?

Varighet: 6 timer
19.490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Styrmedlemmer gjør en verdivurdering av selskaper før kjøp, salg og fusjon

Verdivurdering av selskaper

Hvordan fastsette verdi

Dette er et spesialkurs om verdivurderinger av selskaper og forretningsområder. Du vil lærer om ulike modeller og betraktningsmåter, samt konkrete beregninger av verdier basert på ulike prinsipper og innfallsvinkler. Du vil bli bedre rustet til å vurdere verdien av egen virksomhet og andre virksomheter i forbindelse med kjøp og salg.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding