Styrearbeid | Den Norske Konsulentforening

Styrearbeid

I enkeltselskaper og konserner sitter det styremedlemmer med forskjellig kompetanse og bakgrunn, uavhengig av om de er ordinære eller ansatt valgte styremedlemmer, styreleder, observatør, varamedlem eller daglig leder med møterett og -plikt i styrer. Felles for de alle er ansvaret og oppgavene som et styreverv medfører. For å sikre at styrearbeidet blir utført forsvarlig tilbyr vi er rekke kurs som er tilpasset de ulike oppgavene og rollene i styret.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Styrearbeid

Han er valgt av de ansatte for representere de ansatte i styret som styremedlem

Ansattvalgt styremedlem

Forvalte eierenes interesser

Få en grundig innføring i rollen som ansattvalgt styremedlem. Lær om valgprosessen, dine rettigheter, taushetsplikt, utfordringer og andre emner som vervet innebærer.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Opplæring i styrearbeid på kurs

Autorisasjonsprogrammet 2-dagersprogram

2 intensive ukedager

To intensive og utviklende dager hvor du får en grundig opplæring i styrearbeid. For optimal læring har vi satt sammen varierte forelesninger, kombinert med oppgaver og individuelle utfordringer.

Varighet: to ukedager
21 900,-
Ikke medlemspris
Les mer Påmelding
Opplæring av styrearbeid

Autorisasjonsprogrammet Modulprogram

Ett og ett kurs når det passer deg

Med denne ordningen velger du blant ulike grunn- og spesialkurs for en progresjon som passer for deg. Lær om styrearbeid ved å bygge på med «ett og ett» kurs på valgfrie steder i ditt tempo.

Varighet: modulbasert
21 900,-
Ikke medlemspris
Les mer Påmelding
Kursdeltakere lærer om styrearbeid

Autorisasjonsprogrammet Weekendprogram

Fra fredag ettermiddag til søndag

Intensiv helg med grundig forankring innen styrearbeid. Kombinasjon av komprimerte forelesninger, oppsummerende tester, praktiske cases, styre-quiz, dialog og erfaringsutveksling.

Varighet: Helg
21 900,-
Ikke medlemspris
Les mer Påmelding
Møte med styret for å snakke om selskapsledelse og eierstyring

Corporate governance

Eierstyring og selskapsledelse

Kurset gir en systematisk gjennomgang av eierstyring og selskapsledelse basert på den norske anbefalingen (NUES) om at børsnoterte selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rollefordelinger.

Varighet: 5 timer
9 990,- + mva
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Daglig leder setter sammen rapporten som skal leveres til styret for virksomheten

Daglig leder og styret

Om ansvaret til daglig leder

Kurset er for daglige ledere, men er også nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Lær om daglig leders rapporteringsplikt, rettigheter og oppgaver i styret.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Daglig leder i bedriften setter sammen en rapport som skal leveres til styret i virksomheten

Daglig leders rapport til styret

Samspill med styret

Få konkret kunnskap om aksjelovens ”daglig leders rapportering” og hvordan dette kan organiseres i praksis. Kurset gir en grundig gjennomgang av utforming og viktige områder i rapporten med eksempler fra ulike selskap.

Varighet: 3 timer
3 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledere trenger å lære seg om digital strategi

Digital strategi i styrerommet

Endringene skjer nå!

Kurset gir en innføring i digitalisering og hvordan digitalisering påvirker og kan utnyttes til å skape økt vekst og innovasjon. Deltagerne får en innføring i et rammeverk for utvikling av en fokusert digital strategi tilpasset virksomheten.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen foretar due diligence for å avdekke eventuelle de ulike sidene ved bedriften de skal kjøpe eller selge

Due diligence-prosesser i praksis

En gjennomgang av virksomheten

Et intensivt kurs med grundig gjennomgang av Due Diligence-prosessen fra start til slutt. Kurset tar for seg viktige hovedområder og muligheter inkludert utfordringene og risikoer du bør være oppmerksom på.

Varighet: 5 timer
9 990,- + mva
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding

Emisjon og investorpresentasjon

Ny kapital og nye eiere

Kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon der det utstedes nye aksjer i selskapet og andre grunner til økt kapital. Du vil også lære om hvordan du kan presentere prosjekter for investorer.

Varighet: 5 timer
9 990,- + mva
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Kurs i grunnleggende styrearbeid for alle styremedlemmer

Grunnleggende styrearbeid

Styrearbeidets pilarer

Styremedlemmer er personlig ansvarlig for å utføre et forsvarlig styrearbeid. Med dette kurset vil du få en grundig opplæring for å kunne planlegge, strukturere og utøve arbeidet på en ansvarlig måte.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Flere ansatte som gjør noe hyggelig sammen på jobb

Kulturbygging i bedriften

Kreativitet og trivsel gir bedre resultater

God kultur med en høy grad av trivsel er svært viktig for effektivitet, sykefravær og presisjon, men i like stor grad for å skape produktene og tjenestene som skal være bedriftens DNA i årene som kommer.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Fremstillingen av din bedrift i media er avgjørende for virksomhetens suksess

Mediehåndtering for styret

Hvordan kommunisere med media

Kurset gir konkrete råd om hvordan takle ulike situasjoner og bevare kontrollen gjennom praktiske oppgaver som bevisstgjør egne reaksjoner og eget kroppsspråk i pressede situasjoner.

Varighet: 6 timer
6 490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Deltakere i møtet syns presentasjonen er spennende og intressant

Presentasjonsteknikk, møteledelse og møtestruktur

Kurset er et praktisk orientert kurs, som gjennom øvelser og oppgaver tar sikte på å gjøre deltakerne godt kjent med hva som skal til for å skape og gjennomføre gode presentasjoner. Kurset fokuserer i tillegg på de drivende fakturer for god møteledelse og god møtestruktur.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Styremedlemmer som tar styrevervet på alvor og utfører et profesjonelt og forsvarlig styrearbeid

Profesjonelt styrearbeid

Ta vervet på alvor

Dette kurset er kun tilgjengelig for medlemmer. Dagen er kun for deg og kursholder hvor du får muligheten til å melde inn spesielle emner på forhånd. Du kan lukke døren og få en intensiv gjennomgang av alle vesentlige sider ved styrearbeid. Dette er en unik kurs med maks utbytte for deg.

Varighet: 5 timer
8 950,-
Kun for medlemmer
Les mer Påmelding
Styremøtet avholdes med styremedlemmer av styret i datterselskapet

Styrearbeid i datterselskaper i konsern

Ansvarsfordelingen

Styrearbeid i mor– og datterselskaper i konsern kan føre til spesielle utfordringer i forhold til oppgaver og ansvar. Med dette kurset vil du bli bedre kjent med aksjelovene og formelle forhold.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ethvert styre bør ha en styreinstruks og fastsatte retningslinjer for hvordan styrets arbeid skal utføres i virksomheten

Styreinstruks og retningslinjer for styrearbeid

Strukturering av styrearbeidet

Ethvert styre bør ha en styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres. Kurset gir avklaringer rundt hva som er styresaker i din virksomhet og hva som ligger direkte under administrasjonen og daglig leder.

Varighet: 3 timer
3 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
En konsulent for styret skal holde orden som oppgaver og ansvar for å kunne gjøre et godt styrearbeid

Styrekonsulent-akademiet del 1

Fokus på din rolle som konsulent

Kurset er kompetansebyggende for deg som ønsker styreverv og oppdrag som konsulent. Lær hvordan du tilnærmer deg rollen som konsulent ved å jobbe med case-oppgaver.

Varighet: 6 timer
7 950,-
Ikke medlemspris
Les mer Påmelding
En konsulent for styret skal holde orden som oppgaver og ansvar for å kunne gjøre et godt styrearbeid

Styrekonsulent-akademiet del 2

Casedag som styrekonsulent

Denne dagen vil du lære mer om hvordan du tilnærmer deg rollen som konsulent i sammenheng med styrearbeid ved å jobbe med caser slik at du er godt forberedt til rollen.

Varighet: 6 timer
7 950,-
Ikke medlemspris
Les mer Påmelding
Leder for styret har mange oppgaver og retningslinjer som må følges opp

Styreleder og styreledelse

Styreleders oppgaver

Lederen for styret har noen særoppgaver i forhold til resten av styret, og det er styreleders hovedansvar at styret fungerer og at lover og regler følges. Dette krever kompetanse, innsikt og ikke minst tid.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Sekretæren for styret har blant annet i å oppgave å notere alt som blir bestemt i styremøtene

Styresekretæren

Styrets saksgang og dokumentasjon

Kurset gir grunnleggende kunnskap om reglene som er vesentlige for styrets funksjon, og en innføring i styrets arbeid og saksbehandling med vekt på formelle forhold som innkallinger, dokumentasjon og protokollregler.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Det kan være avgjørende for virksomhetens fremtid at vedtektene er gjennomtenkte og velskrevet

Vedtekter, aksjonær og partneravtaler

Forankring av interesser

Kurset handler om rolleavklaring for eier, deltaker, styremedlem og ansatt. Vi går gjennom hvilke forpliktelser og rettigheter eier og deltaker har i de ulike virksomhetene og selskapsformene.

Varighet: 6 timer
7 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
At en leder vurderer bedriftens verdier

Verdivurdering av DIN virksomhet

Stor nytteverdi for virksomheten

Vet du hva virksomheten du leder og/eller eier er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike vurderinger og måter å drive på fremover fra og med idag? Vil du lære mer om dette konkret opp mot din virksomhet?

Varighet: 6 timer
19 490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Styrmedlemmer gjør en verdivurdering av selskaper før kjøp, salg og fusjon

Verdivurdering av selskaper

Hvordan fastsette verdi

Hva er verdien av virksomheten? Hvordan beregne verdien og hvilke faktorer og elementer påvirker verdien? Lær om praktiske verdivurderinger og bli med på caseoppgaver.

Varighet: 5 timer
9 990,- + mva
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding