Økonomi & Regnskap

De aller fleste som driver en bedrift må føre regnskap. Regnskapet danner grunnlaget for en rekke lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene. Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av. Vi tilbyr kurs som lærer deg om virksomhetens økonomi. Du vil lære økonomisk planlegging, sette opp budsjetter, hvordan beregne og kalkulere, hvordan gjøre prognoser og om årsoppgjør og skatt. Våre kurs tilbyr deg en grundig forståelse for regnskap slik at du kan gjøre en analyse av regnskapet og gjøre verdivurderinger.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Økonomi & Regnskap

Posts not found