Økonomi & Regnskap | Den Norske Konsulentforening

Økonomi & Regnskap

De aller fleste som driver bedrift må føre et regnskap. Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene. Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av. Vi tilbyr kurs som lærer deg om virksomhetens økonomi. Du vil lære økonomisk planlegging, sette opp budsjetter, hvordan beregne og kalkulere, hvordan gjøre prognoser, lage forskjellige budsjetter og om årsoppgjøret. Våre kurs tilbyr deg en grundig forståelse for regnskap slik at du kan gjøre en analyse av regnskapet og gjøre verdivurderinger.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Økonomi & Regnskap

Regnskapet blir ført

Bygg- og anleggskontrakter

En innføring i regnskap, likviditet og skatt

Sliter du med å forstå regnskapet og føler at verdien av dine anleggskontrakter ikke reflekteres tilstrekkelig i regnskapet? Synes du at bruken av penger (likvider) ikke avspeiles i regnskapet?

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen foretar due diligence for å avdekke eventuelle de ulike sidene ved bedriften de skal kjøpe eller selge

Due diligence prosesser i praksis

En gjennomgang av virksomheten

Dette er et intensivt kurs der vi går grundig gjennom due diligence prosessen fra start til slutt. Kurset tar for seg de viktige hovedområdene og mulighetene ved due diligence prosesser inkludert de utfordringene og risikoene du bør være oppmerksom på. Vi redegjør også for ulike sider av due diligence prosesser ved oppkjøp og salg av bedrift.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Illustrere hvordan man effektivt kan booke et møte

Effektiv møtebooking

Den digitale verden stiller nye krav

Kurset handler om hvordan selgere effektivt booker møter i dagens digitale verden. Kurset er praktisk orientert med eksempler og sjekklister.

Varighet: 3 timer
3 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Det er en rekke krav og regler som følger med når man gjør en emisjon

Emisjon og investorpresentasjon

Ny kapital og nye eiere

Kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon der det utstedes nye aksjer i selskapet og andre grunner til økt kapital. Kurset tar for seg tegningsinnbydelser, oversikten over informasjonen knyttet til verdipapirer, og hvilke krav som settes til disse. Du vil også lære om hvordan du kan presentere prosjekter for investorer.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ansatt med ansvar for regnskapet i firmaet/bedriften

Entreprenørbransjen

Tall og regnskapsforståelse for «ikke-økonomer»

Har du en stilling som stadig utfordrer din økonomi- og regnskapsforståelse? Skal du evaluere regnskapstall, utarbeide budsjetter eller bidra i en økonomisk beslutningsprosess? Opplever du at du kunnskapen ikke strekker helt til?

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Styremedlem eller eier gjør en grundig gjennomgang av selskapets regnskap

Regnskapsanalyse og nøkkeltall

Vurdering av regnskapstall

Dette kurset har fokus på nøkkeltallene i regnskapet. Vi vil gå i dybden slik at du får en grundig innføring i definisjonene av nøkkeltall og lære om de viktige nøkkeltallene. Vi analyserer regnskapet i et selskap og sammen stiller vi de viktige spørsmålene til resultat og balanse. Vi beregner nøkkeltall og finner problemområdene.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Gå løs på regnskapet med en grunnleggende kunnskap om regnskap og tall

Regnskapsforståelse i praksis

Få en bedre forståelse for regnskapet

Dette kurset gir deg en større innsikt i regnskapet, både som et styringsverktøy og en form for rapportering. Vårt mål er å gi deg en økt forståelse for virksomhetens regnskap og viktigheten av å opprettholde en struktur for regnskapet fra begynnelsen av. Vi vil ta for oss nøkkeltall, forskjellene på de ulike kontoene, inntekter, kostnader og verdier.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Det kan være avgjørende for virksomhetens fremtid at vedtektene er gjennomtenkte og velskrevet

Vedtekter, aksjonær og partneravtaler

Forankring av interesser

Dette er et kurs som retter seg direkte mot eiere, medeiere og partnere/deltakere i ulike virksomheter og selskapsformer. Kurset handler om rolleavklaring for eier, deltaker, styremedlem og ansatt. Videre går vi gjennom hvilke forpliktelser og rettigheter eier og deltaker har i de ulike virksomhetene og selskapsformene.

Varighet: 6 timer
7 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
At en leder vurderer bedriftens verdier

Verdivurdering av DIN virksomhet

Stor nytteverdi for virksomheten

Vet du hva virksomheten du leder, styrer og/eller eier er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike vurderinger og måter å drive på fremover fra og med idag? Vil du lære mer om dette konkret opp mot din virksomhet?

Varighet: 6 timer
19.490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding