Konsulentvirksomhet | Den Norske Konsulentforening

Konsulentvirksomhet

Vårt hovedområde er alle sider ved konsultativ virksomhet. Våre kurs lærer deg hvordan du etablerer seg som en konsulent og hvordan du utvikler egen kompetanse for å oppnå en suksessfull konsulentvirksomhet. De ulike kursene går i dybden av styrearbeid, avtaleprosesser, rutiner, systemer, forhandlingsteknikker og håndtering av ulike situasjoner i rollen som ny konsulent. Gjennom våre kurs vil du lære deg hvordan du bygger deg opp og hvordan du håndterer de forskjellige utfordringene på veien til å bli en erfaren konsulent.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Konsulentvirksomhet

Lederen/eieren av virksomheten planlegger en endringsprosess i bedriften for å øke lønnsomhet og produktivitet

Endringsledelse

Utfordringer & muligheter

Kurset gir deltakere innsikt i hvordan du lykkes med en endringsprosess. Uansett type endring eller omstilling, må du som leder mestre situasjonen og motivere medarbeidere til å bli med på prosessen. Gode råd og verktøy gjør deg til en robust endringsleder.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Kurs i grunnleggende styrearbeid for alle styremedlemmer

Grunnleggende styrearbeid

Styrearbeidets pilarer

Styremedlemmer er personlig ansvarlig for å utføre et forsvarlig styrearbeid. Med dette kurset vil du få en grundig opplæring for å kunne planlegge, strukturere og utøve arbeidet på en ansvarlig måte.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen i bedriften planlegger forretningsutvikling og utvikling av tjenester for å øke virksomhetens lønnsomhet

Innovasjon

Metodikker og strategi

Kurset gir deltakere innsikt i hvordan tilrettelegge for en innovativ bedriftskultur og hvordan praktisk gjennomføre forretningsorienterte prosesser ved hjelp av metodikker som fremmer innovasjon.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 1

Klargjøring av konsulentrollen

Modul 1 tar spesielt for seg, og klargjør, ulike sider ved konsulentrollen for deg som er ny i en konsultativ funksjon. Hva betyr det å være konsulent?

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 2

Håndtering av de ulike situasjonene

Modul 2 fokuserer på presentasjon og forhandling. Hvordan ta kontakt, presentere tjenester, følge opp, forhandle og sikrer avtaler.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 3

God kommunikasjon i arbeidet

Modul 3 handler spesielt om kvalitet i og ved kommunikajon, avklaringer ved endringer og utfordringer, konflikthåndtering og vanskelige samtaler.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 4

De juridiske sidene

Modul 4 er todelt, der første del handler om planlegging og rapportering, og andre del konsentreres om de juridiske sidene ved å være i en konsultativ situasjon.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 5

Case-basert læring

Modul 5 er en dag der vi arbeider med caseoppgaver, utfordringer og andre oppgaver knyttet til det å være i konsultative situasjoner.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Deltakere i møtet syns presentasjonen er spennende og intressant

Presentasjonsteknikk, møteledelse og møtestruktur

Kurset er et praktisk orientert kurs, som gjennom øvelser og oppgaver tar sikte på å gjøre deltakerne godt kjent med hva som skal til for å skape og gjennomføre gode presentasjoner. Kurset fokuserer i tillegg på de drivende fakturer for god møteledelse og god møtestruktur.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding