Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 1

Modul 1 tar spesielt for seg, og klargjør, ulike sider ved konsulentrollen for deg som er ny i en konsultativ funksjon. Hva betyr det å være konsulent?

4 comments
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 2

Modul 2 fokuserer på presentasjon og forhandling. Hvordan ta kontakt, presentere tjenester, følge opp, forhandle og sikrer avtaler.

4 comments
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 3

Modul 3 handler spesielt om kvalitet i og ved kommunikajon, avklaringer ved endringer og utfordringer, konflikthåndtering og vanskelige samtaler.

Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 4

Modul 4 er todelt, der første del handler om planlegging og rapportering, og andre del konsentreres om de juridiske sidene ved å være i en konsultativ situasjon.

Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 5

Modul 5 er en dag der vi arbeider med caseoppgaver, utfordringer og andre oppgaver knyttet til det å være i konsultative situasjoner.

4 comments