Kurs for alle konsulenter | Den Norske Konsulentforening

Konsulentvirksomhet

Vårt hovedområde er alle sider ved konsultativ virksomhet. Våre kurs lærer deg hvordan du etablerer seg som en konsulent og hvordan du utvikler egen kompetanse for å oppnå en suksessfull konsulentvirksomhet. De ulike kursene går i dybden av styrearbeid, avtaleprosesser, rutiner, systemer, forhandlingsteknikker og håndtering av ulike situasjoner i rollen som ny konsulent. Gjennom våre kurs vil du lære deg hvordan du bygger deg opp og hvordan du håndterer de forskjellige utfordringene på veien til å bli en erfaren konsulent.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Konsulentvirksomhet

Lederen/eieren av virksomheten planlegger en endringsprosess i bedriften for å øke lønnsomhet og produktivitet

Endringsledelse

Utfordringer & muligheter

Kurset gir deltakere innsikt i hvordan du lykkes med en endringsprosess. Uansett type endring eller omstilling, må du som leder mestre situasjonen og motivere medarbeidere til å bli med på prosessen. Gode råd og verktøy gjør deg til en robust endringsleder.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Kurs i grunnleggende styrearbeid for alle styremedlemmer

Grunnleggende styrearbeid

Styrearbeidets pilarer

Styrets arbeid må planlegges, struktureres og utøves på en ansvarlig måte. Hvert enkelt styremedlem er personlig ansvarlig for at styret utfører et forsvarlig styrearbeid. Styrearbeid bygger på en rekke viktige bestemmelser men likevel er forventningene til styret ganske likt uavhengig av selskapsform. Du vil få en grundig opplæring i styrearbeid.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen i bedriften planlegger forretningsutvikling og utvikling av tjenester for å øke virksomhetens lønnsomhet

Innovasjon

Metodikker og strategi

Kurset gir deltakere innsikt i hvordan tilrettelegge for en innovativ bedriftskultur og hvordan praktisk gjennomføre forretningsorienterte prosesser ved hjelp av metodikker som fremmer innovasjon.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 1

Klargjøring av konsulentrollen

Modulen klargjør ulike sider av konsulentvirksomheten for deg som er helt ny i rollen som konsulent. Hva betyr det å være konsulent? Kurset vil avklare hva som er særskilt ved rollen og hva må du være bevisst. Konsulentakademiet er modulbasert. Det betyr at du kan fritt velge å ta kun en modul eller alle.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 2

Håndtering av de ulike situasjonene

Denne modulen fokuserer på presentasjon og forhandlinger. Dette er situasjoner du vil møte på hele tiden i rollen som konsulent og da er det viktig ha de grunnleggende prinsippene på plass. Kurset vil gi en innføring i hvordan du kontakter kunder og presenterer dine tjenester.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 3

God kommunikasjon i arbeidet

Denne modulen handler spesielt om kvalitet i arbeidet og god kommunikasjon. Kurset vil også handle om avklaringer ved endringer og ved utfordringer. I tillegg vil du også få en innføring i konflikthåndtering og hvordan du skal ta de vanskelige samtalene der et større case er sentralt.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 4

De juridiske sidene

Denne modulen går inn på det juridiske aspektet av rollen som konsulent. Kurset vil ha fokus på dokumentmaler, formuleringer i avtaler og oppsigelser. I tillegg vil du få en innføring i hvordan du skal sette spesifikasjoner for oppdrag.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen

Konsulentakademiet modul 5

Case-basert læring

Denne modulen er en rent case-basert dag der vi kun arbeider med case-oppgaver knyttet til det å være i en situasjon som konsulent. Vi arbeider i grupper med utfordringer og oppgaver som må løses som et team.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Deltakere i møtet syns presentasjonen er spennende og intressant

Presentasjonsteknikk, møteledelse og møtestruktur

Kurset er et praktisk orientert kurs, som gjennom øvelser og oppgaver tar sikte på å gjøre deltakerne godt kjent med hva som skal til for å skape og gjennomføre gode presentasjoner. Kurset fokuserer i tillegg på de drivende fakturer for god møteledelse og god møtestruktur.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding