Juridiske emner

Uansett hvilken virksomhet du jobber i vil det være ulike juridiske forhold som gjør seg gjeldene. Det kan fort komme opp spørsmål til hvilke rettigheter og forpliktelser det følger med de forskjellige selskapsformene. Videre vil det komme tilhørende spørsmål om blant annet vedtekter, aksjonæravtaler og ansettelsesvilkår. Du sparer mye tid og penger ved å ha kontroll over hvilke regler som gjelder i ulike situasjoner. Vi tilbyr kurs som gir deg en solid innføring i vedtekter, avtaler, krav og formalia, samt innenfor flere fagområder der juridiske spørsmål står sentralt.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Juridiske Emner

Posts not found