Juridiske Emner | Den Norske Konsulentforening

Juridiske emner

Uansett hvilken virksomhet du jobber i vil det være ulike juridiske forhold som gjør seg gjeldene. Det kan fort komme opp spørsmål til hvilke rettigheter og forpliktelser det følger med de forskjellige selskapsformene. Videre vil det komme tilhørende spørsmål om blant annet vedtekter, aksjonæravtaler og ansettelsesvilkår. Du sparer deg mye tid og penger ved å ha kontroll over hvilke regler som gjelder i ulike situasjoner. Vi tilbyr kurs som gir deg en solid innføring i vedtekter, avtaler, krav og formalia.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Juridiske Emner

Opplæring i styrearbeid på kurs

Autorisasjonsprogrammet 2-dagersprogram

2 intensive ukedager

To intensive og utviklende dager hvor du får en grundig opplæring i styrearbeid. For optimal læring har vi satt sammen varierte forelesninger, kombinert med oppgaver og individuelle utfordringer.

Varighet: to ukedager
21 900,-
Ikke medlemspris
Les mer Påmelding
Opplæring av styrearbeid

Autorisasjonsprogrammet Modulprogram

Ett og ett kurs når det passer deg

Med denne ordningen velger du blant ulike grunn- og spesialkurs for en progresjon som passer for deg. Lær om styrearbeid ved å bygge på med «ett og ett» kurs på valgfrie steder i ditt tempo.

Varighet: modulbasert
21 900,-
Ikke medlemspris
Les mer Påmelding
Kursdeltakere lærer om styrearbeid

Autorisasjonsprogrammet Weekendprogram

Fra fredag ettermiddag til søndag

Intensiv helg med grundig forankring innen styrearbeid. Kombinasjon av komprimerte forelesninger, oppsummerende tester, praktiske cases, styre-quiz, dialog og erfaringsutveksling.

Varighet: Helg
21 900,-
Ikke medlemspris
Les mer Påmelding
Møte med styret for å snakke om selskapsledelse og eierstyring

Corporate governance

Eierstyring og selskapsledelse

Kurset gir en systematisk gjennomgang av eierstyring og selskapsledelse basert på den norske anbefalingen (NUES) om at børsnoterte selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rollefordelinger.

Varighet: 5 timer
9 990,- + mva
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen foretar due diligence for å avdekke eventuelle de ulike sidene ved bedriften de skal kjøpe eller selge

Due diligence-prosesser i praksis

En gjennomgang av virksomheten

Et intensivt kurs med grundig gjennomgang av Due Diligence-prosessen fra start til slutt. Kurset tar for seg viktige hovedområder og muligheter inkludert utfordringene og risikoer du bør være oppmerksom på.

Varighet: 5 timer
9 990,- + mva
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding

Emisjon og investorpresentasjon

Ny kapital og nye eiere

Kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon der det utstedes nye aksjer i selskapet og andre grunner til økt kapital. Du vil også lære om hvordan du kan presentere prosjekter for investorer.

Varighet: 5 timer
9 990,- + mva
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Det kan være avgjørende for virksomhetens fremtid at vedtektene er gjennomtenkte og velskrevet

Vedtekter, aksjonær og partneravtaler

Forankring av interesser

Kurset handler om rolleavklaring for eier, deltaker, styremedlem og ansatt. Vi går gjennom hvilke forpliktelser og rettigheter eier og deltaker har i de ulike virksomhetene og selskapsformene.

Varighet: 6 timer
7 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding