IT & Sosiale Medier | Den Norske Konsulentforening

IT & Sosiale medier

Hvilke plattformer satser vi på når det gjelder IT løsninger innen de ulike områder? Hvordan utvikler IT-baserte administrative styringsverktøy seg og hva skal vi velge? Hvordan bruker vi disse IT systemene? Hvordan bruke sosiale medier, nettsider og søkemotorer?

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

IT & Sosiale Medier