Innkjøp & Logistikk | Den Norske Konsulentforening

Innkjøp & Logistikk

En hel rekke virksomhetsområder som f.eks; varehandel, energi, fisk, transport, IKT, turisme er helt avhengig av kompetanse innenfor innkjøp og logistikk. Innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor krever videre kunnskaper og kompetanse du kan lære mer om her hos oss.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Innkjøp & Logistikk