Innkjøp & Logistikk | Den Norske Konsulentforening

Innkjøp & Logistikk

En hel rekke virksomhetsområder som f.eks; varehandel, energi, fisk, transport, IKT, turisme er helt avhengig av kompetanse innenfor innkjøp og logistikk. Innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor krever videre kunnskaper og kompetanse du kan lære mer om her hos oss.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Innkjøp & Logistikk

Hvordan gjøre eksport- og produksjonssuksess i Asia Pacific

Bærekraftig og lønnsom eksport

Kurset gir nødvendig kunnskap som vil gjøre det enklere å ha suksess i Asia Pacific. Bli kjent med analyseverktøy, kulturell forståelse, nettverksbygging og forretningsmodeller som kan brukes for å sikre vekst.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding

Strategisk logistikkledelse som vekstmotor

Vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier

Kurset gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst. Bli kjent med logistikkanalyser og ulike verktøy som kan brukes for å imøtekomme markedets behov og forventninger.

Varighet: 6 timer
5.950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding