Våre kurs i HR og personal | Den Norske Konsulentforening

HR & Personal

Human Resources oversettes til menneskelige ressurser på norsk. Med en god HR strategi etablert i virksomheten kan det gi konkurransedyktige fordeler gjennom menneskene som er ansatt. Kort og godt så handler HR om godt lederskap av teamet. Vi tilbyr kurs som blant annet gir deg kompetanse innenfor personal og ledelse, konflikter på arbeidsplassen, arbeidskultur og håndtering av stress.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

HR & Personal

En lederbør ha god trening i konflikthåndtering

De vanskelige personalsamtalene

Å skille følelser fra fakta

Kurset retter seg mot ledere og andre med ansvar for andre medarbeidere. Lederens evne og besluttsomhet til å gripe fatt i problemer av mellommenneskelig karakter er avgjørende for enhver virksomhet og for arbeidsmiljøet. Og som kanskje ikke alle tenker over så er det avgjørende for medarbeideres helse og sikkerhet.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Personvern må jobbes med kontinuerlig i virksomheten

GDPR og personvern

Praktisk tilpasset kurs

Kurset er rettet mot deg som er ansvarlig for, eller er involvert i, å sikre etterlevelse av gjeldende regelverk for trygg behandling av personopplysninger, i hovedsak gitt i Personopplysningsloven.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Et godt arbeidsmiljø uten konflikter mellom ansatte

Konflikthåndtering i praksis

Roller, ståsted og mål

Et nyttig kurs for ledere og personer med personalansvar. Formålet med kurset er å bidra til at du får en betydelig bedre forståelse for alle sider ved konflikter på arbeidsplassen. Det gjelder å identifisere holdninger og kultur som kan utløse konflikter og å sette seg inn i disse for å finne hensiktsmessige løsninger.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ansatte diskuterer behovet for omstilling og restrukturering i bedriften

Omstilling og restrukturering modul 1

Utfordringer for virksomheten

Dette kurset tar utgangspunkt i at virksomheten opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der styret må ta nye grep. Du vil lære om flere mulige løsninger som ny ledelse, ny ledelsesform, justere organisasjonen og tilrettelegge for ny målrettet satsning.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ansatte diskuterer behovet for omstilling og restrukturering i bedriften

Omstilling og restrukturering modul 2

Mulige løsninger og tiltak

Dette kurset tar utgangspunkt i at virksomheten opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der styret må ta nye grep. I denne modulen ser vi blant annet på organisasjonsutvikling og utviklingstiltak for organisasjoner i endring.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Medarbeidere i et team med et verdiskapende samarbeid som kjennertegnet et godt team

Team- og medarbeiderutvikling

Verdiskapende team

Kurset gir deltakere innsikt i hva som kan oppnås ved å bygge gode team, hva som kan skje i dårlige team, hvordan jobbe systematisk med å utvikle team og hvordan bevisstgjøre medarbeidere på deres rolle.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding