HMS & Kvalitet | Den Norske Konsulentforening

HMS & Kvalitet

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte. I mange virksomheter har man valgt å se HMS- og kvalitetsarbeidet i så nær sammenheng at begrepet HMSK er i ferd med å forankre seg. Alle disse områdene krever målsettinger, handlingsplanen og tiltak innenfor mange sider av virksomheten. Vi tilbyr kurs som blant annet gir deg kompetanse i rollen som daglig leder og hvordan du skal lede personalet ditt. Vi tilbyr også HMS kurs og trening i håndtering av konflikter.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

HMS & Kvalitet

Daglig leder setter sammen rapporten som skal leveres til styret for virksomheten

Daglig leder og styret

Om ansvaret til daglig leder

Kurset er for daglige ledere, men er også nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Lær om daglig leders rapporteringsplikt, rettigheter og oppgaver i styret.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
En lederbør ha god trening i konflikthåndtering

De vanskelige personalsamtalene

Mange følelser i sving

Lederens evne til å gripe fatt i problemer som oppstår, er avgjørende for arbeidsmiljøet og virksomhetens utvikling. Gjennom gode samtaler kan du bidra til å skape en sunn bedriftskultur til det beste for organisasjonen.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Personvern må jobbes med kontinuerlig i virksomheten

GDPR og personvern

Praktisk tilpasset kurs

Kurset er rettet mot deg som er ansvarlig for, eller er involvert i, å sikre etterlevelse av gjeldende regelverk for trygg behandling av personopplysninger, i hovedsak gitt i Personopplysningsloven.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Et godt arbeidsmiljø blant leder og ansatt

HMS for ledere

Pålagt kurs for arbeidgivere

I henhold til Arbeidsmiljøloven og andre gjeldende forskrifter stilles det krav til HMS-opplæring for både arbeidsgiver selv og andre funksjoner i bedriften. Kurset gir den nødvendige innføringen i relevante HMS-lover og forskrifter, samt i å kunne etablere et godt og velfungerende internkontrollsystem for den enkelte virksomhet.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Glade medarbeidere

Innføring ISO 14001:2015

Ledelsessystemer for miljø - Krav

Få en innføring i terminologi og krav til å etablere og implementere et ledelsessystem for miljø. Bli kjent med prinsipper for miljøledelse og kravene i standarden ISO 14001:2015.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsessystem for kvalitet utført av lederen

Innføring ISO 9001:2015

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav

Kurset skal gi en innføring i terminologi og krav til å etablere og implementere et ledelsessystem for kvalitet. Deltakerne blir kjent med prinsipper for kvalitetsledelse og kravene i standarden ISO 9001:2015.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Et godt arbeidsmiljø uten konflikter mellom ansatte

Konflikthåndtering i praksis

Kompetanse og villighet til å forstå alle sider ved en konflikt er vesentlig for å kunne løse denne på en mest hensiktsmessig måte, da uløste konflikter tærer på arbeidsmiljøet og vil kunne påvirke bedriftskulturen negativt.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ansatte diskuterer behovet for omstilling og restrukturering i bedriften

Omstilling og restrukturering modul 1

Utfordringer for virksomheten

Dette kurset tar utgangspunkt i at virksomheten opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der styret må ta nye grep. Du vil lære om flere mulige løsninger som ny ledelse, ny ledelsesform, justere organisasjonen og tilrettelegge for ny målrettet satsning.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ansatte diskuterer behovet for omstilling og restrukturering i bedriften

Omstilling og restrukturering modul 2

Mulige løsninger og tiltak

Dette kurset tar utgangspunkt i at virksomheten opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der styret må ta nye grep. I denne modulen ser vi blant annet på organisasjonsutvikling og utviklingstiltak for organisasjoner i endring.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding