HMS & Kvalitet

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte. I mange virksomheter har man valgt å se HMS- og kvalitetsarbeidet i så nær sammenheng at begrepet HMSK er i ferd med å forankre seg. Alle disse områdene krever målsettinger, handlingsplanen og tiltak innenfor mange sider av virksomheten. Vi tilbyr kurs som blant annet gir deg kompetanse i rollen som daglig leder og hvordan du skal lede personalet ditt. Vi tilbyr også HMS kurs og trening i håndtering av konflikter.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

HMS & Kvalitet

Posts not found