Administrasjon & Ledelse | Den Norske Konsulentforening

Administrasjon & Ledelse

Dette er det videste og mest omfattende fagområdet for våre kurstilbud. Vi har tilbud til administrativt ansatte, toppledere, mellomledere og avdelingsledere. Vi har også egne kurs for deg som er ny som leder. Våre kurs dekker mange administrative fagfelt deriblant prosjektledelse, lean management, konflikthåndtering og rollen som daglig leder.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Administrasjon & Ledelse

Daglig leder setter sammen rapporten som skal leveres til styret for virksomheten

Daglig leder og styret

Om ansvaret til daglig leder

Kurset er for daglige ledere, men er også nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Lær om daglig leders rapporteringsplikt, rettigheter og oppgaver i styret.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
En lederbør ha god trening i konflikthåndtering

De vanskelige personalsamtalene

Mange følelser i sving

Lederens evne til å gripe fatt i problemer som oppstår, er avgjørende for arbeidsmiljøet og virksomhetens utvikling. Gjennom gode samtaler kan du bidra til å skape en sunn bedriftskultur til det beste for organisasjonen.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledere trenger å lære seg om digital strategi

Digital strategi i styrerommet

Endringene skjer nå!

Kurset gir en innføring i digitalisering og hvordan digitalisering påvirker og kan utnyttes til å skape økt vekst og innovasjon. Deltagerne får en innføring i et rammeverk for utvikling av en fokusert digital strategi tilpasset virksomheten.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Lederen/eieren av virksomheten planlegger en endringsprosess i bedriften for å øke lønnsomhet og produktivitet

Endringsledelse

Utfordringer & muligheter

Kurset gir deltakere innsikt i hvordan du lykkes med en endringsprosess. Uansett type endring eller omstilling, må du som leder mestre situasjonen og motivere medarbeidere til å bli med på prosessen. Gode råd og verktøy gjør deg til en robust endringsleder.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Parter som forhandler seg frem til en avtale

Forhandlingsteknikk i praksis

Forberedelse og gjennomføring

Kurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomheten tilpasser seg til dagens marked for å styrke eget B2B salg

Fremtidens B2B-salg

Slik er dagens marked

Fremtiden er her allerede og den stiller helt andre krav til salgsorganisasjonen. Kurset gir deltakerne innsikt i hva verdibasert salg innebærer og hvordan en kan løse mange av bedriftens fremtidige utfordringer.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Personvern må jobbes med kontinuerlig i virksomheten

GDPR og personvern

Praktisk tilpasset kurs

Kurset er rettet mot deg som er ansvarlig for, eller er involvert i, å sikre etterlevelse av gjeldende regelverk for trygg behandling av personopplysninger, i hovedsak gitt i Personopplysningsloven.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Glade medarbeidere

Innføring ISO 14001:2015

Ledelsessystemer for miljø - Krav

Få en innføring i terminologi og krav til å etablere og implementere et ledelsessystem for miljø. Bli kjent med prinsipper for miljøledelse og kravene i standarden ISO 14001:2015.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsessystem for kvalitet utført av lederen

Innføring ISO 9001:2015

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav

Kurset skal gi en innføring i terminologi og krav til å etablere og implementere et ledelsessystem for kvalitet. Deltakerne blir kjent med prinsipper for kvalitetsledelse og kravene i standarden ISO 9001:2015.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen i bedriften planlegger forretningsutvikling og utvikling av tjenester for å øke virksomhetens lønnsomhet

Innovasjon

Metodikker og strategi

Kurset gir deltakere innsikt i hvordan tilrettelegge for en innovativ bedriftskultur og hvordan praktisk gjennomføre forretningsorienterte prosesser ved hjelp av metodikker som fremmer innovasjon.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Et godt arbeidsmiljø uten konflikter mellom ansatte

Konflikthåndtering i praksis

Kompetanse og villighet til å forstå alle sider ved en konflikt er vesentlig for å kunne løse denne på en mest hensiktsmessig måte, da uløste konflikter tærer på arbeidsmiljøet og vil kunne påvirke bedriftskulturen negativt.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding

KPI

Suksessindikatorer for virksomheten

Kurset skal gi en god forståelse av hva KPI-er er, og hvordan disse kan brukes som et effektivt verktøy i arbeidet med å oppnå overordnede strategiske mål. Et praktisk kurs med eksempler og oppgaver.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Flere ansatte som gjør noe hyggelig sammen på jobb

Kulturbygging i bedriften

Kreativitet og trivsel gir bedre resultater

God kultur med en høy grad av trivsel er svært viktig for effektivitet, sykefravær og presisjon, men i like stor grad for å skape produktene og tjenestene som skal være bedriftens DNA i årene som kommer.

Varighet: 6 timer
6 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Illustrerer virtuelle teammøter

Ledelse av virtuelle team

En ny arbeidshverdag for mange

Dette kurset gir deg det du trenger for å lede de som sitter på hjemmekontor eller andre steder i verden. Kurset gir deg maler som du kan bruke til å organisere ditt team.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ledere møtes for å planlegge videre drift i bedriften

Ledergruppen

Samhandling og utvikling

Kurset setter søkelys på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Fremstillingen av din bedrift i media er avgjørende for virksomhetens suksess

Mediehåndtering for styret

Hvordan kommunisere med media

Kurset gir konkrete råd om hvordan takle ulike situasjoner og bevare kontrollen gjennom praktiske oppgaver som bevisstgjør egne reaksjoner og eget kroppsspråk i pressede situasjoner.

Varighet: 6 timer
6 490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Han er blitt forfremmet til leder og fungerer som ny leder på arbeidsplassen

Ny som leder 1

Finn deg selv i rollen

Kurset omhandler spesielt det fundamentet i form av selvinnsikt, egenforståelse og selvledelse som er vesentlig for å kunne lede andre.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Han er blitt forfremmet til leder og fungerer som ny leder på arbeidsplassen

Ny som leder 2

Team & medarbeidere

Kurset tar for seg forståelse for og av de menneskene du skal lede, inspirere, motivere, korrigere, veilede og få til å vokse.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Han er blitt forfremmet til leder og fungerer som ny leder på arbeidsplassen

Ny som leder 3

HMS & konflikthåndtering

Kurset omhandler spesielt det å forstå, legge til rette for og korrigere for å skape best mulig arbeidsmiljø.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Han er blitt forfremmet til leder og fungerer som ny leder på arbeidsplassen

Ny som leder 4

KPI & budsjetter

Denne kursdagen er siste og avsluttende del. Her arbeider vi med planlegging, mål, strategi, oppfølging, kontroll og rapportering.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ansatte diskuterer behovet for omstilling og restrukturering i bedriften

Omstilling og restrukturering modul 1

Utfordringer for virksomheten

Dette kurset tar utgangspunkt i at virksomheten opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der styret må ta nye grep. Du vil lære om flere mulige løsninger som ny ledelse, ny ledelsesform, justere organisasjonen og tilrettelegge for ny målrettet satsning.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ansatte diskuterer behovet for omstilling og restrukturering i bedriften

Omstilling og restrukturering modul 2

Mulige løsninger og tiltak

Dette kurset tar utgangspunkt i at virksomheten opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der styret må ta nye grep. I denne modulen ser vi blant annet på organisasjonsutvikling og utviklingstiltak for organisasjoner i endring.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Deltakere i møtet syns presentasjonen er spennende og intressant

Presentasjonsteknikk, møteledelse og møtestruktur

Kurset er et praktisk orientert kurs, som gjennom øvelser og oppgaver tar sikte på å gjøre deltakerne godt kjent med hva som skal til for å skape og gjennomføre gode presentasjoner. Kurset fokuserer i tillegg på de drivende fakturer for god møteledelse og god møtestruktur.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Prosjektleder informerer sitt team om oppgaver og prosjektet

Prosjektledelse – en praktisk tilnærming

Fra planer til resultater

Lær å lage realistiske og godt strukturerte planer for å nå prosjektmålene. Kurset gir deg god innsikt i og nyttige metoder for planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen planlegger en strategisk utvikling av virksomheten ved hjelp av forretningsmodellen canvas

Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas – del 2

Verdiløftet

Kurset gir en innføring i hvordan man kan få et enkelt og visuelt bilde av hvordan virksomheten skaper verdi for kundene i dag og hvordan den bør gjøres det i fremtiden.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Kartlegg og øk din virksomhets lønnsomhet ved hjelp av forretningsmodellen Canvas

Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas – del 1

Forretningsmodell

Kurset gir en innføring i hvordan man kan bruke enkle metoder og modeller for å sikre rett fokus i arbeidet med innovasjon, strategi- og forretningsutvikling.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Gode forretningsideer krever en stategisk plan og god planlegging

Strategisk forretningsutvikling og vekst

Veien til forretningsforståelse

Kurset gir en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med strategiprosesser og nyttige verktøy, som analyser og forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Medarbeidere i et team med et verdiskapende samarbeid som kjennertegnet et godt team

Team- og medarbeiderutvikling

Verdiskapende team

Kurset gir deltakere innsikt i hva som kan oppnås ved å bygge gode team, hva som kan skje i dårlige team, hvordan jobbe systematisk med å utvikle team og hvordan bevisstgjøre medarbeidere på deres rolle.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Det kan være avgjørende for virksomhetens fremtid at vedtektene er gjennomtenkte og velskrevet

Vedtekter, aksjonær og partneravtaler

Forankring av interesser

Kurset handler om rolleavklaring for eier, deltaker, styremedlem og ansatt. Vi går gjennom hvilke forpliktelser og rettigheter eier og deltaker har i de ulike virksomhetene og selskapsformene.

Varighet: 6 timer
7 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
At en leder vurderer bedriftens verdier

Verdivurdering av DIN virksomhet

Stor nytteverdi for virksomheten

Vet du hva virksomheten du leder og/eller eier er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike vurderinger og måter å drive på fremover fra og med idag? Vil du lære mer om dette konkret opp mot din virksomhet?

Varighet: 6 timer
19 490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding