Kurs administrasjon & ledelse | Den Norske Konsulentforening

Administrasjon & Ledelse

Dette er det videste og mest omfattende fagområdet for våre kurstilbud. Vi har tilbud til administrativt ansatte, toppledere, mellomledere og avdelingsledere. Vi har også egne kurs for deg som er ny som leder. Våre kurs dekker mange administrative fagfelt deriblant prosjektledelse, lean management, konflikthåndtering og rollen som daglig leder.

Spesialtilpasset kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs eller individuell kursdag. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset. Du må gjerne ta kontakt dersom det er ønskelig at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamlinger.

Ta kontakt

Administrasjon & Ledelse

Daglig leder setter sammen rapporten som skal leveres til styret for virksomheten

Daglig leder og styret

Om ansvaret til daglig leder

Dette er et kurs for daglige ledere, men er nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Noen av hovedpunktene vil være daglig leders rapporteringsplikt til styret og hvilke rettigheter og oppgaver daglig leder har i styret. I dette kurset vil vi oppfordre til dialog og diskusjoner blant deltakere.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
En lederbør ha god trening i konflikthåndtering

De vanskelige personalsamtalene

Å skille følelser fra fakta

Kurset retter seg mot ledere og andre med ansvar for andre medarbeidere. Lederens evne og besluttsomhet til å gripe fatt i problemer av mellommenneskelig karakter er avgjørende for enhver virksomhet og for arbeidsmiljøet. Og som kanskje ikke alle tenker over så er det avgjørende for medarbeideres helse og sikkerhet.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Lederen/eieren av virksomheten planlegger en endringsprosess i bedriften for å øke lønnsomhet og produktivitet

Endringsledelse

Utfordringer & muligheter

Kurset gir deltakere innsikt i hvordan du lykkes med en endringsprosess. Uansett type endring eller omstilling, må du som leder mestre situasjonen og motivere medarbeidere til å bli med på prosessen. Gode råd og verktøy gjør deg til en robust endringsleder.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Parter som forhandler seg frem til en avtale

Forhandlingsteknikk i praksis

Forberedelse og gjennomføring

Kurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomheten tilpasser seg til dagens marked for å styrke eget B2B salg

Fremtidens B2B salg

Slik er dagens marked

Fremtiden er her allerede og den stiller helt andre krav til salgsorganisasjonen. Kurset gir deltakerne innsikt i hva verdibasert salg innebærer og hvordan en kan løse mange av bedriftens fremtidige utfordringer.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Personvern må jobbes med kontinuerlig i virksomheten

GDPR og personvern

Praktisk tilpasset kurs

Kurset er rettet mot deg som er ansvarlig for, eller er involvert i, å sikre etterlevelse av gjeldende regelverk for trygg behandling av personopplysninger, i hovedsak gitt i Personopplysningsloven.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding

Innføring ISO 14001:2015

Ledelsessystemer for miljø - Krav

Få en innføring i terminologi og krav til å etablere og implementere et ledelsessystem for miljø. Bli kjent med prinsipper for miljøledelse og kravene i standarden ISO 14001:2015.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding

Innføring ISO 9001:2015

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav

Kurset skal gi en innføring i terminologi og krav til å etablere og implementere et ledelsessystem for kvalitet. Deltakerne blir kjent med prinsipper for kvalitetsledelse og kravene i standarden ISO 9001:2015.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen i bedriften planlegger forretningsutvikling og utvikling av tjenester for å øke virksomhetens lønnsomhet

Innovasjon

Metodikker og strategi

Kurset gir deltakere innsikt i hvordan tilrettelegge for en innovativ bedriftskultur og hvordan praktisk gjennomføre forretningsorienterte prosesser ved hjelp av metodikker som fremmer innovasjon.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Et godt arbeidsmiljø uten konflikter mellom ansatte

Konflikthåndtering i praksis

Roller, ståsted og mål

Et nyttig kurs for ledere og personer med personalansvar. Formålet med kurset er å bidra til at du får en betydelig bedre forståelse for alle sider ved konflikter på arbeidsplassen. Det gjelder å identifisere holdninger og kultur som kan utløse konflikter og å sette seg inn i disse for å finne hensiktsmessige løsninger.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding

KPI

Suksessindikatorer for virksomheten

Kurset skal gi en god forståelse av hva KPI-er er, og hvordan disse kan brukes som et effektivt verktøy i arbeidet med å oppnå overordnede strategiske mål. Et praktisk kurs med eksempler og oppgaver.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
En lønnsom virksomhet får mest mulig ut av alle ressurser som brukes

Lean management i praksis

Skap mer med mindre innsats

Lean management tar utgangspunktet i en tenkemåte; Lean thinking. Lean thinking handler om at det skal unngås sløsing med tid og ressurser slik at du kan konsentrere deg om det som skaper verdiene. I dette kurset skal du få lære deg hvordan dette kan tas i bruk i virksomheten slik at du kan skape mer av verdi men mindre ressurser som innsats.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ledere møtes for å planlegge videre drift i bedriften

Ledergruppen

Samhandling og utvikling

Kurset handler om ledergruppens samhandling som kan ha en meget stor innvirkning på lønnsomheten i virksomheten. Dette er fordi ledergruppens arbeid skaper rammen for hvordan organisasjonen oppleves av medarbeiderne og kundenes opplevelser av organisasjonen som leverandør eller partner.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Fremstillingen av din bedrift i media er avgjørende for virksomhetens suksess

Mediehåndtering for styret

Hvordan kommunisere med media

Kurset gir deg konkrete råd om hvordan du skal takle ulike situasjoner og lærer deg å bevare kontrollen. Gjennom praktisk arbeid med oppgaver bevisstgjør vi våre reaksjoner og vårt eget kroppsspråk i pressede situasjoner. Du vil lære mestringsteknikkene som gir en god forutsetning for en solid kontroll når situasjoner oppstår.

Varighet: 6 timer
6 490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Han er blitt forfremmet til leder og fungerer som ny leder på arbeidsplassen

Ny som leder 1

Finn deg selv i rollen

Kurset omhandler det å forstå samt takle forventningspresset i rollen som leder, takle overgangen fra kompis til sjef, bli kjent med egne styrker, svakheter, væremåte og mestring. Det handler om ditt selvbilde og selvtillit i din nye rolle, sin evne til selvledelse, målsetting, struktur og egenevaluering som igjen skaper basis for å kunne lede andre.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Han er blitt forfremmet til leder og fungerer som ny leder på arbeidsplassen

Ny som leder 2

Team & medarbeidere

Kurset har fokus på status; hvem du har med deg. Vi ser på teamets sammensetting og viktigheten av å skaffe deg forståelse for person, type og ressurs. Du vil lære om hvordan du kan få fram det beste i medarbeiderne, der motivasjon er essensielt. Du må kunne praktisere konstruktiv kommunikasjon og virkningsfulle tilbakemeldinger.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Han er blitt forfremmet til leder og fungerer som ny leder på arbeidsplassen

Ny som leder 3

HMS & konflikthåndtering

Kurset gir deg innledningsvis grunnpilarene i og bak HMS. Deretter ser vi på hva en konflikt er og når du har en konflikt samt håndtering av atferd og gryende konflikter. Du vil lære hvordan fremme et godt og produktivt arbeidsmiljø og mestre usunt stress og justere forventninger. Vi kommer også innom endringer og avvikling av arbeidsforhold.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Han er blitt forfremmet til leder og fungerer som ny leder på arbeidsplassen

Ny som leder 4

KPI & budsjetter

Denne kursdagen er da vi ser på mål, visjon og strategi, KPI’ ene du skal utvikle og måle etter. Vi ser på prognoser og budsjetter. Resultatmåling og oppfølging av produktivitet. Rapportering og rapporteringsformer i avdelingen, herunder viktig og nødvendig kommunikasjon. Vi runder av med 20 helt avgjørende og overliggende tips og råd.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ansatte diskuterer behovet for omstilling og restrukturering i bedriften

Omstilling og restrukturering modul 1

Utfordringer for virksomheten

Dette kurset tar utgangspunkt i at virksomheten opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der styret må ta nye grep. Du vil lære om flere mulige løsninger som ny ledelse, ny ledelsesform, justere organisasjonen og tilrettelegge for ny målrettet satsning.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Virksomhetens ansatte diskuterer behovet for omstilling og restrukturering i bedriften

Omstilling og restrukturering modul 2

Mulige løsninger og tiltak

Dette kurset tar utgangspunkt i at virksomheten opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der styret må ta nye grep. I denne modulen ser vi blant annet på organisasjonsutvikling og utviklingstiltak for organisasjoner i endring.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Deltakere i møtet syns presentasjonen er spennende og intressant

Presentasjonsteknikk, møteledelse og møtestruktur

Kurset er et praktisk orientert kurs, som gjennom øvelser og oppgaver tar sikte på å gjøre deltakerne godt kjent med hva som skal til for å skape og gjennomføre gode presentasjoner. Kurset fokuserer i tillegg på de drivende fakturer for god møteledelse og god møtestruktur.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Prosjektleder informerer sitt team om oppgaver og prosjektet

Prosjektledelse i praksis

Fra planer til resultater

Med dette kurset ønsker vi å gi deg større trygghet i arbeidet ditt samt bedre innsikt og forståelse ved vesentlige sider av prosjektarbeidet. Kurset er også hensiktsmessig for deg som måtte ønske en konkret oppfriskning i planlegging, strukturering og styring av prosjekter.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Ledelsen planlegger en strategisk utvikling av virksomheten ved hjelp av forretningsmodellen canvas

Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas – del 2

Verdiløftet

Kurset gir en innføring i hvordan man kan få et enkelt og visuelt bilde av hvordan virksomheten skaper verdi for kundene i dag og hvordan den bør gjøre det i fremtiden.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Kartlegg og øk din virksomhets lønnsomhet ved hjelp av forretningsmodellen Canvas

Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas – del 1

Forretningsmodell

Kurset gir en innføring i hvordan man kan bruke enkle metoder og modeller for å sikre rett fokus i arbeidet med innovasjon, strategi- og forretningsutvikling.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Gode forretningsideer krever en stategisk plan og god planlegging

Strategisk forretningsutvikling og vekst

Veien til forretningsforståelse

Kurset gir en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med strategiprosesser og nyttige verktøy, som analyser og forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Medarbeidere i et team med et verdiskapende samarbeid som kjennertegnet et godt team

Team- og medarbeiderutvikling

Verdiskapende team

Kurset gir deltakere innsikt i hva som kan oppnås ved å bygge gode team, hva som kan skje i dårlige team, hvordan jobbe systematisk med å utvikle team og hvordan bevisstgjøre medarbeidere på deres rolle.

Varighet: 6 timer
5 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding
Det kan være avgjørende for virksomhetens fremtid at vedtektene er gjennomtenkte og velskrevet

Vedtekter, aksjonær og partneravtaler

Forankring av interesser

Dette er et kurs som retter seg direkte mot eiere, medeiere og partnere/deltakere i ulike virksomheter og selskapsformer. Kurset handler om rolleavklaring for eier, deltaker, styremedlem og ansatt. Videre går vi gjennom hvilke forpliktelser og rettigheter eier og deltaker har i de ulike virksomhetene og selskapsformene.

Varighet: 6 timer
7 950,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding

Verdivurdering av DIN virksomhet

Stor nytteverdi for virksomheten

Vet du hva virksomheten du leder, styrer og/eller eier er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike vurderinger og måter å drive på fremover fra og med idag? Vil du lære mer om dette konkret opp mot din virksomhet?

Varighet: 6 timer
19.490,-
Gunstigere pris for medlemmer
Les mer Påmelding