Konsulentakademiet, modul 1-5

Klargjøring av konsulentrollen

Kursene tar spesielt for seg, og klargjør, ulike sider ved konsulentrollen for deg som er ny i en konsultativ funksjon. Hva betyr det å være konsulent?
 • Få en grundig innføring i rollen som konsulent
 • Bygg deg et nettverk

Kursene er for deg som er i en planleggingsfase, er nystartet som selvstendig konsulent, eller som er ny i en konsultativ stilling som krever en god porsjon eget initiativ, struktur og disiplin. 

Kurset tar spesielt for seg – og klargjør – ulike sider ved konsulentrollen for deg som er ny i en konsultativ funksjon. Spesielt tar vi utgangspunkt i en konsultativ rolle der du starter for deg selv, eller i stor grad er selvstendig i dine leveranser og i din relasjon ut mot kunder, oppdragsgivere og forbindelser.

I modul 1-5 er vi opptatt av å gi deg en grundig forståelse for viktige ingredienser i rollen, hvilke utfordringer mange møter på, hvilke overraskelser mange opplever at denne rollen kan by deg etc. 

 • Hva betyr det å være konsulent?
 • Hva er særskilt ved rollen og hva må du være bevisst? 

Verdien av ditt tidligere nettverk – kan for mange og i flere bransjer oppleves å være nærmest null! I andre bransjer, og med riktig tilnærming kan det være “gull verdt”.

Er du forberedt på ensomheten rollen gir mange? Har du og kan du finne selvdisiplinen og struktur i arbeidet ditt? 

Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen.

Kursinnhold:

 • Hva er du i ferd med å gå ut i nå?
 • De 10 største utfordringene og overraskelsene
 • Om forventningspresset i rollen som konsulent
 • Om å takle overgangen fra ansatt til «egen herre»
 • Kjenn deg selv – hvordan du fremstår for andre?
 • Dine styrker og svakheter – din egen SWOT
 • Selvtillit, troen på seg selv og mestring
 • «Se deg selv i speilet og studer det du ser»
 • Psykologiske faktorer med stor betydning
 • Selvledelse; retning og mål fremover
 • Bevisst egne handlinger og dets konsekvenser
 • Egenmotivasjon og egenutvikling
 • Egenevaluering og selvanalyse for justering
 • 10 viktige ingredienser i dine strategiske valg

Slik gjennomfører du de ulike modulene

Konsulentakademiet modul 1, 3 og 5 avholdes på de konkret oppsatte kursdager som du finner nærmere fastsatt i vår kursoversikt. Modul 2 og 4 er kombinasjon av selvstudium med cases samt nettkurs.

Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller én og én modul isolert. 

Når du/bedriften er medlem av Konsulentforeningen får du/dere ca 33% rabatt pr. deltaker på modul 1 i Konsulentakademiet og betaler derav kun kr 3.990,-. Full pris er kr 5.950,- pr. deltaker.

Kurs med mange styremedlemmer som lærer for å bli autoriserte styremedlemmer