Konsulentakademiet modul 5

Case-basert læring

Modul 5 er en dag der vi arbeider med caseoppgaver, utfordringer og andre oppgaver knyttet til det å være i konsultative situasjoner.
 • Få en grundig innføring i rollen som konsulent
 • Bygg et nettverk
 • Praktisk læring ved hjelp av oppgaver
 • Gruppearbeid

Kurset er for konsulenter som er nyoppstartet, skal etablere seg eller skal i gang som nyansatt i en konsulentrolle.

Modul 5 er en ren Casebasert dag der vi kun arbeider med caseoppgaver knyttet til det å være i konsultative situasjoner, med utfordringer og oppgaver som må «knekkes og løses».

I de foregående 4 modulene har vi hatt fokus på faglig utvikling gjennom teoretisk og praktisk tilnærming til en rekke spørsmål innenfor områder som:

 • identitet
 • egne styrker og svakheter
 • start-up ståsted som konsulent
 • egensituasjonen
 • tjeneste og produktdefinering
 • innsalg/nysalg og mersalg
 • tilbud og standarder
 • forhandlingsteknikk og forhandlingsstrategi
 • kommunikasjon og dialog
 • konflikthåndtering og vanskelige samtaler
 • rammer, budsjetter, kalkyler
 • avtaleformalia
 • praktisk egenmotivasjon
 • struktur og disiplin

Gjennom denne dagen arbeides det med ulike case, med forskjellige utfordringer som du som deltaker må finne gode og hensiktsmesige løsninger på – gitt de forutsetningene det enkelte case og de enkelte oppgaver legger. 

Alle caseoppgaver gjennomgås samlet med fasit / foreleserveiledninger til hvordan de ulike situiasjoner, hendelser, oppdrag, konflikter eller oppgaver burde / kunne blitt håndtert.

Etter denne kursdagen vil du være bedre rustet til å planlegge, gjennomføre, håndtere og styre situasjoner av ulik karakter i en konsulentsituasjon på mer bevisste og målrettede måter.

Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen.

Se de andre modulene:

Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.

Andre kurs:

Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen