Konsulentakademiet modul 4

De juridiske sidene

Modul 4 er todelt, der første del handler om planlegging og rapportering, og andre del konsentreres om de juridiske sidene ved å være i en konsultativ situasjon.
 • Få en grundig innføring i rollen som konsulent
 • Bygg et nettverk
 • Få et bedre juridisk innsyn i rollen
 • Hvordan lage en god avtale

Kurset er for konsulenter som er nyoppstartet, skal etablere seg eller skal i gang som nyansatt i en konsulentrolle.

Modul 4 går spesielt inn på:

 • mål, strategi og planlegging, herunder prognoser, budsjetter, regnskapsmessige forhold og rapportering
 • juridiske sider ved å være i en konsultativ situasjon, og har fokus på dokumentmaler, formuleringer i avtaler, oppsigelser og oppdragsspesifikasjoner mm. 

Uavhengig av om du er i en situasjon der du har startet en egen konsulentvirksomhet eller er ansatt som konsulent må du forholde deg til og være kjent med grunnleggende forhold omkring strategier, mål, prognoser, budsjetter og regnskapsmessige forhold.

En liten del av denne kursdagen (ca 30 min) vil være mest aktuell for deg som har startet / skal starte egen konsultativ virksomhet da vi gjennomgår en egen sjekkliste / huskeliste og handlingsplan for hva du må ha på plass og skal forholde deg til fremover.

På kurset vil du lære hvordan du best mulig kan være forberedt til å etablere en konstruktiv kommunikasjon som er selve nøkkelen til både å hindre eskalering av en konflikt og til å løse denne. 

Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen.

Se de andre modulene:

Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.

Kursinnhold:

 • Del 1:
  • Mål, visjon og strategi på ulike plan
  • KPI’ er i din rolle eller virksomhet
  • Prognoser – estimere effekter fremover
  • Budsjetter – forutseende og planmessig
  • Resultatmåling – resultater og produktivitet
  • Rapportering og rapporteringsformer
 • Del 2:
  • Din lille «due diligence» prosess
  • Juridiske områder å være oppmerksom 
  • Sjekklisten for juridiske OBS punkter
  • Formuleringer og presiseringer i tilbud
  • Formuleringer og presiseringer i avtaler

Andre kurs:

Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen