Konsulentakademiet modul 3

God kommunikasjon i arbeidet

Modul 3 handler spesielt om kvalitet i og ved kommunikajon, avklaringer ved endringer og utfordringer, konflikthåndtering og vanskelige samtaler.
 • Få en grundig innføring i rollen som konsulent
 • Bygg et nettverk
 • Lær om kommunikasjon
 • Lær deg å håndtere konflikter riktig

Kurset er for konsulenter som er nyoppstartet, skal etablere seg eller skal i gang som nyansatt i en konsulentrolle.

Modul 3 handler spesielt om kvalitet i og ved kommunikajon, avklaringer ved endringer og utfordringer, konflikthåndtering og vanskelige samtaler. 

Gjennom å forebygge konflikter vil arbeidsinnsatsen utnyttes til verdiskaping i stedet for at du, og andre, tappes for positiv energi, som igjen kan medføre helsemessige plager, sykefravær og samtidig være en trussel for virksomhetens økonomi.

I denne kursmodulen vil vi gi deg nøkkelen til å løse disse utfordringene på en kompetent og trygg måte.

For å kunne løse konflikter, må «autopilot-ageringen» av og alle må få anledning til å belyse konflikten fra sitt eget ståsted. For å tilrettelegge for dette må en vurdere hvilken rolle leder og personalansvarlig skal ha for å skape den nødvendige tryggheten, slik at konflikthåndteringsprosessen blir opplevd så åpen, effektiv og god som mulig. 

På kurset vil du lære hvordan du best mulig kan være forberedt til å etablere en konstruktiv kommunikasjon, selve nøkkelen til både å hindre eskalering av en konflikt og til å løse denne. 

Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen.

En hovedmålsetting med denne kursmodulen er at deltakere skal:

 • evne å identifisere konflikter
 • kunne bedrive forebyggende konfliktarbeid
 • forstå «autopilotagering» og de involverte sine reaksjoner
 • bli bedre til å løse konflikter

Se de andre modulene:

Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.

Kursinnhold:

 • Hva er en konflikt?
 • Hvilke type konflikter er typiske i forretningslivet?
 • Hvordan se og forstå de involverte i en konflikt?
 • Hvilke forsvarsmekanismer kan du forvente?
 • Hva er «autopilot-agering?
 • Hva er kommunikasjon?
 • Praktisering av konstruktiv kommunikasjon
 • Din kommunikasjonsstrategi og praksis
 • Gi konstruktive og virkningsfulle tilbakemeldinger
 • Klar tale – et konkurransefortrinn
 • Kommunikasjon og dialog i 2020

Andre kurs:

Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen