Konsulentakademiet modul 2

Håndtering av de ulike situasjonene

Modul 2 fokuserer på presentasjon og forhandling. Hvordan ta kontakt, presentere tjenester, følge opp, forhandle og sikrer avtaler.
 • Få en grundig innføring i rollen som konsulent
 • Bygg et nettverk
 • Lær hvordan du kontakter potensielle kunder
 • Bli en god forhandler og closer

Kurset er for konsulenter som er nyoppstartet, skal etablere seg eller skal i gang som nyansatt i en konsulentrolle.

Modul 2 fokuserer på presentasjon og forhandlinger. Dette er situasjoner du vil møte på hele tiden i rollen som konsulent. Derfor er det viktig å være bevisst de grunnleggende teknikkene og ha disse «på plass».

Kurset vil videre gi deg viktige innspill i forhold til dialog med / ut mot nye kunder og hvordan presentere dine tjenester.

På dette kurset arbeider du blant annet med ulike modeller og teknikker man møter og du vil lære hvordan du avdekker og forbereder deg for hersketeknikker og metoder. Du vil også få konkrete eksempler på ulike teknikker i ulike forhandlingssituasjoner. Vi har vinklet kursgjennomgangen spesielt mot konsultativ virksomhet.

Etter kurset vil du være bedre rustet til å planlegge, gjennomføre, håndtere og styre forhandlinger av ulik karakter på en mer bevisst og målrettet måte.

Gjennom alle modulene i Konsulentakademiet vil du møte forskjellige mennesker med bred erfaring fra ulike sider ved konsultativ virksomhet. Her kan du, øvrige deltakere og kursholder dele og dissikere ulike sider ved tidlige faser som konsulent og du kan høste av andres erfaringer og stille langt bedre rustet for rollen.

Formålet med kurset er å videre å få en grundig innføring i forhandlinger som prosess, med vesentlig vekt på å forstå de ulike utgangspunktene i en forhandlingssituasjon.

Se de andre modulene:

Konsulentakademiet er et modulbasert kompetanseprogram der du kan velge å gjennomføre alle modulene, eller en og en modul isolert.

Kursinnhold:

 • Innsalg, nysalg, mersalg og flersalg
 • Tjenester og produktifisering av tjenester
 • Kundekontakt og presentasjon av dine tjenester
 • Tilbudsutarbeidelser, formuleringer og formalia
 • Forberedelser før møter og før forhandlinger
 • Forhandlingsstrategi og forhandlingstaktikk
 • Hvordan sikrer jeg best mulig forhandlingsrom
 • Er jeg bevisst hva jeg kan og vil oppnå?
 • Kjennskap til den annen part og behovene
 • Hvor mye kan jeg gi fra meg i forhandlingene?
 • Hvor lenge antar jeg at forhandlingene vil pågå?
 • Kompetanse for konfliktløsning i forhandlinger

Veien din videre

Vi har mange kurs tilpasset for deg som er ny i rollen som konsulent. Disse kursene passer også utmerket for deg som er en erfaren konsulent.

Nye konsulenter på kurs for å lære om rollen