Entreprenørbransjen | Den Norske Konsulentforening
Ansatt med ansvar for regnskapet i firmaet/bedriften

Entreprenørbransjen

Tall og regnskapsforståelse for «ikke-økonomer»

Har du en stilling som stadig utfordrer din økonomi- og regnskapsforståelse? Skal du evaluere regnskapstall, utarbeide budsjetter eller bidra i en økonomisk beslutningsprosess? Opplever du at du kunnskapen ikke strekker helt til?

Påmelding

Detaljer for kurset

Ulike steder, se kursplan – klikk her
Varighet: 6 timer
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,-
Faktura
 • For deg som ikke er økonom, men som har budsjett- og avdelingsansvar eller trenger å forstå prosjektregnskap
 • Få forståelse for prosjektregnskap og økonomi
 • Lær sammenhengen mellom budsjett, prosjektregnskap, selskapets regnskap og likviditet
 • Slik sikrer du en god budsjettprosess

Kurset passer for deg som ikke er økonom, men som har budsjett- og avdelingsansvar, samt mellomledere, prosjektledere og regnskapsmedarbeidere som trenger en oppdatering innen prosjektregnskaps- og økonomiforståelse. Dette er ikke et regnskapskurs med opplæring i bilagsføring og regnskapsavslutning.

Sliter du med å forstå sammenhengen mellom prosjektregnskapet og det offisielle regnskapet? Er det vanskelig å forstå hvorfor prosjektregnskapet ikke viser samme tall som selskapets regnskap? Er det krevende å forstå de regnskapsmessige og økonomiske sammenhengene i bedriften? Dette er du ikke alene om, og deltakelse på kurset vil sette deg i stand til å forstå dette på en bedre måte.

På kurset vil du lære om bruk av prosjektregnskap som økonomisk styringsverktøy. Du får praktisk kunnskap om økonomi, og lærer hva tallene i regnskapet og i økonomiske rapporter egentlig gir deg av informasjon.
Ved å forstå det store økonomiske bildet, står du bedre rustet til å forutse hvordan dine beslutninger vil påvirke det økonomiske resultatet.

Kursinnhold:

 • Slik leser og forstår du regnskapet.
 • Forskjellen mellom regnskap og likviditet.
 • Hvilken informasjon gir resultatregnskapet?
 • Hva inneholder balansen og hva kan du lese ut av den?
 • Bruk av prosjektregnskap.
 • Slik sikrer du en god budsjettprosess.
 • Ha innsikt nok til å forsvare dine synspunkter med tall.
 • Vurdering av nøkkeltall du styrer etter og beregning av lønnsomhet i investeringer.

Andre kurs:

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset.

Kontakt oss
Individuell kursdag

Alle våre kurs kan leveres som individuell kursdag. Da er det kun du og kursholder som deltar. Her får du spesialundervisning etter eget behov med et pristillegg på 3000,-

Kontakt oss
Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere helgesamlinger for din bedrift.

Kontakt oss