Emisjon og investorpresentasjon | Den Norske Konsulentforening

Emisjon og investorpresentasjon

Ny kapital og nye eiere

Kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon der det utstedes nye aksjer i selskapet og andre grunner til økt kapital. Du vil også lære om hvordan du kan presentere prosjekter for investorer.

Påmelding

Detaljer for kurset

Ulike steder, se kursplan – klikk her
Varighet: 5 timer
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
9 990,- + mva
Faktura
 • Få en grundig innføring i emisjon
 • Vær forberedt når du skal presentere for nye investorer
 • Maler på eksempler som du kan bruke i egen virksomhet er inkludert

Dette kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon.

En emisjon kan kort beskrives som en utvidelse av selskapets egenkapital, hvilket da fører til en økning i selskapets aksjekapital. Et selskap søker ofte etter å få inn mer penger. Det kan gjøres ved å utstede nye aksjer som investorene kan kjøpe og igjennom det da øke selskapets egenkapital. Prosessen skjer normalt ved at selskapets nye aksjer selges til en kombinasjon av nye og eksisterende aksjonærer til en forhåndsbestemt pris kalt emisjonskursen.

Det er også ulike former for emisjon som; rettet emisjon, fortrinnsrettet emisjon og reparasjonsemisjon. Vi gjennomgår også fondsemisjoner som en del av kurset.

Vi går videre nærmere inn på de to hovedtypene av emisjoner, de viktigste bakgrunnene for emisjoner, vekstemisjon og kriseemisjon.

Vi vil også komme innom sider ved emisjonsprosesser som er spesielt viktige i forhold til børsnoterte selskaper.

Videre tar kurset for seg tegningsinnbydelser. Det er oversikten over informasjonen knyttet til verdipapirer og hvilke krav som settes til disse. I tillegg lærer du om hvordan du kan hente inn mer kapital ved å benytte ulike måter for å presentere prosjektet/selskapet for investorer.

Vårt mål med kurset er at du skal bli godt kjent med de viktigste forhold og regler knyttet til praktiske emisjonsprosesser.

Kurset er i første omgang for ledere, ledergrupper, styremedlemmer, eiere, investorer og gründere.

Kursinnhold:

 • Begreper, definisjoner og forklaringer
 • Emisjoner i Aksjeselskaper
 • Emisjoner i Allmennaksjeselskaper som ikke er børsnoterte
 • Emisjoner i børsnoterte selskaper
 • Nytegning av aksjer – nyemisjon
 • Fondsemisjon
 • Rettede emisjoner
 • Forberedelser på emisjon
 • Gjennomføringen av emisjonen
 • Formelle forhold og dokumenter
 • Ugyldighet av emisjon
 • Tegningsinnbydelser i praksis
 • Presentasjon for investorer
 • Forretningsplan og strategisk plan
 • Nøkkeltall og fremtidsutsikter
 • Forventninger og krav i forbindelse med informasjon i presentasjoner

Individuell kursdag

Dette kurset leveres som: Individuell kursdag hvilket betyr at det kun er du og deltakere fra din bedrift og kursholder/konsulent tilstede. En individuell kursdag gjør det mulig å foreta spesielle tilpasninger og eventuelt innta elementer fra konkrete situasjoner du/din virksomhet er involvert i innenfor dette temaet. Dersom avsatt dato ikke passer – ta kontakt så avtaler vi dato, tid og sted som som passer for dere.

Kurspris for deg som ikke er medlem

Prisen for deg som ikke er medlem av Styreforeningen er 9 990,- + mva. og inkluderer 12 måneders medlemskap.

Andre kurs

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset.

Kontakt oss
Individuell kursdag

Alle våre kurs kan leveres som individuell kursdag. Da er det kun du og kursholder som deltar. Her får du spesialundervisning etter eget behov med et pristillegg på 3000,-

Kontakt oss
Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere helgesamlinger for din bedrift.

Kontakt oss