Due diligence-prosesser i praksis | Den Norske Konsulentforening
Ledelsen foretar due diligence for å avdekke eventuelle de ulike sidene ved bedriften de skal kjøpe eller selge

Due diligence-prosesser i praksis

En gjennomgang av virksomheten

Et intensivt kurs med grundig gjennomgang av Due Diligence-prosessen fra start til slutt. Kurset tar for seg viktige hovedområder og muligheter inkludert utfordringene og risikoer du bør være oppmerksom på.

Påmelding

Detaljer for kurset

Ulike steder, se kursplan – klikk her
Varighet: 5 timer
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
9 990,- + mva
Faktura
 • Lær deg hvordan du totalt gjennomgår et firma
 • Unngå fallgruvene ved kjøp av bedrift
 • Unngå unødvendige prisjustering ved salg av bedrift
 • Praktisk og lærerikt kurs

Når en avtale er inngått, eller når de vesentlige avtalepunktene er avklart, bør det ved kjøp og salg av virksomhet gjennomføres en due dilligence. Det vil si en prosess der man grundig undersøker ulike sider ved den bedriften man har kjøpt eller skal kjøpe for å avdekke hvorvidt det som inngår i kjøpet svarer til forventningene og er i samsvar med avtalen.

Avvik mellom det som er avtalt som innhold og omfang av det som er kjøpt og det man faktisk overtar ved kjøp kan danne grunnlag for at kjøper påberoper seg prisjusteringer.

Dette kurset tar for seg ulike due diligence områder og gir nyttige råd og tips om riktig gjennomføring av due diligence. Kurset er rettet mot eiere, investorer, daglig ledere, styremedlemmer og privatpersoner som er eller vil bli involvert i kjøp og salg av virksomheter. Fra vår synsvinkel burde et styre med jevne mellomrom foreta en due diligence av egen virksomhet.

Vårt mål med kurset er at du skal få en grundig gjennomgang av de ulike sidene ved due diligence-prosesser i praksis.

Kursinnhold:

 • Due diligence: definisjon og forklaringer
 • Hvilke situasjoner due diligence brukes
 • Når det er hensiktsmessig å bruke due diligence
 • Sammenhengen mellom kjøpt og overtatt
 • Due diligence som verdisikrer og analyse av avvik
 • Sjekklister ved ulike due diligence-områder
 • Ulike due diligence-områder:
  • Juridisk due diligence
  • Finansiell due diligence
  • Management due diligence
  • Teknologisk due diligence
  • Rutinemessig due diligence
  • Markedsmessig due diligence
  • Teknisk due diligence

Individuell kursdag

Dette kurset leveres som: Individuell kursdag hvilket betyr at det kun er du og deltakere fra din bedrift og kursholder/konsulent tilstede. En individuell kursdag gjør det mulig å foreta spesielle tilpasninger og eventuelt innta elementer fra konkrete situasjoner du/din virksomhet er involvert i innenfor dette temaet. Dersom avsatt dato ikke passer – ta kontakt så avtaler vi dato, tid og sted som som passer for dere.

Kurspris for deg som ikke er medlem

Prisen for deg som ikke er medlem av Styreforeningen er 9 990,- + mva. og inkluderer 12 måneders medlemskap.

Andre kurs

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset.

Kontakt oss
Individuell kursdag

Alle våre kurs kan leveres som individuell kursdag. Da er det kun du og kursholder som deltar. Her får du spesialundervisning etter eget behov med et pristillegg på 3000,-

Kontakt oss
Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere helgesamlinger for din bedrift.

Kontakt oss