Bygg- og anleggskontrakter | Den Norske Konsulentforening
Regnskapet blir ført

Bygg- og anleggskontrakter

En innføring i regnskap, likviditet og skatt

Sliter du med å forstå regnskapet og føler at verdien av dine anleggskontrakter ikke reflekteres tilstrekkelig i regnskapet? Synes du at bruken av penger (likvider) ikke avspeiles i regnskapet?

Påmelding

Detaljer for kurset

Ulike steder, se kursplan – klikk her
Varighet: 6 timer
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,-
Faktura
 • Sliter du med å forstå regnskapet og føler at verdien av dine anleggskontrakter ikke reflekteres tilstrekkelig i regnskapet?
 • Er det vanskelig å følge føringene fra anleggskontraktene til prosjektregnskapet, det offisielle regnskapet og likviditet?
 • Få teorien inn gjennom gode praktiske oppgaver og eksempler

Kurset er rettet mot bygg- og anleggsbransjen. Kurset passer for ledere på alle nivå i virksomheter som ønsker forståelse av den regnskapsmessige håndteringen av anleggskontrakter. Det er ingen krav eller forutsetning til regnskapsmessig forståelse for å kunne delta på dette kurset.

Opplever du at du ikke får inntektsføre riktige verdier fra dine anleggsprosjekter i årsregnskapet i forhold til fremdrift og penger brukt i prosjektet? Synes du at det er vanskelig å følge føringene fra anleggskontraktene til prosjektregnskapet, det offisielle regnskapet og likviditet?  Dette er en kjent problemstilling for mange entreprenører og utbyggere, og gjennom å delta på kurset vil du bli i bedre stand til å håndtere denne.

Kurset gir en praktisk og elementær innføring i regelverket for anleggskontrakter og de vurderinger som kreves i regnskapsloven, bokføringsloven og skatteloven. På kurset skal vi se på likviditetsbehovet i anleggsperioden og gi en forståelse av hvorfor det ikke er de samme verdiene vi ser i resultatregnskapet. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori/innføring i regelverket og noen praktiske oppgaver.

Formålet med dette kurset er å skape forståelse for den regnskapsmessige verdivurdering av fremdriften i dine anleggsprosjekter, samt å gi kursdeltakerne en forståelse av forskjellene mellom prosjektregnskapet, det offisielle regnskapet og likviditetsbehovet gjennom anleggsperioden.

Kursinnhold:

 • Generell regnskapsforståelse.
 • Forskjeller mellom regnskap og likviditet.
 • Regnskap for anleggskontrakter.
 • Hvilke kostnader og inntekter inkluderes i anleggskontrakten?
 • Prosjektregnskapet.
 • Løpende avregning.
 • Hvilke kostnader og inntekter inkluderes i prosjektregnskapet?
 • Skatt av anleggskontrakter/tilvirkningskontrakter.
 • Praktiske oppgaver. 

Andre kurs:

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset.

Kontakt oss
Individuell kursdag

Alle våre kurs kan leveres som individuell kursdag. Da er det kun du og kursholder som deltar. Her får du spesialundervisning etter eget behov med et pristillegg på 3000,-

Kontakt oss
Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere helgesamlinger for din bedrift.

Kontakt oss