Klargjøring av konsulentrollen

Konsulentakademiet

Vi vil bidra til å profesjonalisere
og utvikle deg og din virksomhet

Kurs i grunnleggende styrearbeid for alle styremedlemmer

Den norske konsulentforening

Vi er en samarbeidsforening for konsultativ virksomhet. Vi utvikler, forvalter og leverer kurs, tjenester og kompetanseprogram av høy kvalitet til bedriftsmarkedet og offentlig sektor.

Kurs for mange styremedlemmer som lærer for å bli autoriserte styremedlemmer

Behov for kompetanse i virksomheten

Den norske konsulentforening har som mål å tilby et bredt spekter av faglige solide kurs rettet mot medarbeidere på mange nivåer i norske virksomheter. Hos oss kan alle og enhver bestille kurs, seminarer, bedriftsintern opplæring.

En lederbør ha god trening i konflikthåndtering

Medlemskap for deg som konsulent

Vi tilbyr selvstendige etablerte konsulenter, personer som ønsker å starte som konsulent og de med konsulentvirksomhet i smb-markedet, medlemskap i en forening med klare elementer av delingsøkonomi.